Passos de la E a la O

RELACIÓ DELS PASSOS DE L'ILLA DE MALLORCA PER ORDRE ALFABÈTIC
 

Nivell de dificultat
 
○ No tenim referències
Fàcil
Moderat
Difícil
♦ Molt difícil
♦♦ Només experts

E

Ego, pas de s / Cego, pas des; (Fita del Ram, Esporles) 
Descripció: Moderat, és una rampa bastant inclinada i un tant aèria, de dificultat moderada.
Ego / Egua: "Femella del cavall; cast. yegua". (DCVB). Cego: "Cec: cast. ciego". (DCVB).
Addenda: El pas figura al Catàleg dels Camins del Terme Municipal d'Esporles amb el nom de pas des Cego, i amb el número 24. La fitxa tècnica diu que és d'interès constructiu i que comença al vial de la urbanització des Verger i finalitza a la casa de neu de la Fita del Ram. La tipologia del tram 1 és de ferradura, d'1 metre d'amplada, i el tipus de ferm, terra. El tram 2 és tirany, de 0,5 a 1 metre d'amplada i el tipus de fer, terra. Els topònims més propers són: comellar de sa Font Llarga, mola des Verger i mola de Son Noguera. Construccions properes d'interès: rotlles i barraques de carboners, aljub i casa de neu.
Localització: Al terme d'Esporles, situat al vessant est de la mola de na Ferrana, puig de sa Fita del Ram.
Foto: J. Riera
 
  
Encletxa, pas de s / Vaca, pas de sa; (Escorca)
Descripció: Fàcil, encara que trobarem alguna passa aèria. L'hem vist anomenat també pas de sa Vaca. L'estret pas, permet comunicar la zona de ses Solanes amb el coll de Lofra, acurçant camí.
Encletxa / Escletxa: "Fissura a les roques. Clivell, crull". (GTIB, 2001).
Localització: 899 m. Al terme d'Escorca, situat als estreps sud de la serra de Cúber, entre el portell de sa Costa, el puig des Verger i el coll de Lofra.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pasEncletxa, pas de s’; (puig de Galatzó, Puigpunyent-Estellencs)
Descripció: Bastant difícil, és una rampa molt inclinada on s'ha de grimpar i superar grans roques, la del pas, per sota. La descripció de Josep Ferrer "[...] En aquest punt girem a la dreta (NW) i ascendim amb fort pendent per un terreny pedregós amb càrritx i aritges com a vegetació predominant. No tardem gaire en localitzar a la nostra esquerra (petita fletxa vermella) una ampla canal per la qual ascendim on ja comencen les primeres grimpades del dia. Continuem progressant un poc a la dreta per salvar una aresta i tot d’una ja divisem una nova xemeneia plena de vegetació que la intentem evitar ascendint per l’esquerra aferrats a la paret de la penya.
      Uns minuts més a munt, localitzem una gran roca encaixada a la xemeneia, ens trobem en l'anomenat Pas de s’Encletxa el qual superem per sota del bloc de roca amb una exposada i delicada grimpada". (Viaranys🔗).
Encletxa / Escletxa: "Fissura a les roques. Clivell, crull". (GTIB, 2001).
Localització: A la partió dels termes d'Estellencs i Puigpunyent, entre el coll des Carnisserets, el Bisbe i el pas de s'Encletxa de Xaloc.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Llorenç Soler

Foto: Josep Ferrer

Foto: Josep Ferrer

Foto: Josep Ferrer

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Encletxa de Xaloc, pas de s; (puig de Galatzó, Puigpunyent)
Descripció: Bastant difícil, és una rampa molt inclinada on s'ha de grimpar, i aèria en alguns punts.
Encletxa / Escletxa: "Fissura a les roques. Clivell, crull". (GTIB, 2001). En aquest cas situada a les parets de Xaloc del puig. 
Addenda: "[...] ens acostam a la base del puig, on ja veurem una clara i evident canal plena de càrritx, per on enfilam el darrer esforç de consideració. Després d'uns cinc minuts d'ascensió, arribarem al final del corredor i el remuntam amb una altra grimpada, ara per una crostera de roques plenes de preses i regruixos on col·locar el peu. Un cop superat, trobarem una solitària fita de pedra que assenyala la fi (o l'inici del pas)". (Tomàs Vibot, 2011).   
Localització: 39.38068, 2.29345 / 456155.0, 4387388.7 Al terme de Puigpunyent, molt a prop de la partió d'aquest terme i el d'Estellencs. Situat entre es Bisbe, el coll des Carnisserets, el cingle Gran i el cim del puig de Galatzó.


Fotos: Llorenç Soler

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Engegada, pas de s; (Fita del Ram, Esporles)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura, que actualment dóna al vial de la urbanització des Verger.
Addenda: El camí o pas de s’Engegada figura al Catàleg dels Camins del Terme Municipal d’Esporles amb el número 27, com a pas de s'Engegada. S’inicia a la pista des Verger i s’acaba al camí dit pas de s'Ego. La seva tipologia és de ferradura i tirany, d’1 a 1,6 metres d’amplada. Elements constructius: escalons, marges i paretons. El pas està inclòs a l'apartat: Relació dels Camins amb Interès Constructiu.
Localització: Al terme d'Esporles, situat entre sa Mola de Sobremunt i el penyal d'en Terretes.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Enmig, pas d; (Puigpunyent)
Descripció: ○ No tenim referències.
Enmig: "En el centre; dins un conjunt de coses". (DCVB).
Addenda: L'Arxiduc el cita, diu: "Seguint el camí de Calvià, hom domina de manera esplèndida l'alegre Galilea i gaudeix d'una vista meravellosa de Son Cortei, amb la vall que serpenteja cap a baix formant una mena de congost, i de la mar llunyana. El viarany porta al puig de na Bauçà, habitualment anomenant es Còssil a causa de la seva forma, i al pas des Mig entre un parell d'alzines velles". (Les Balears, 2002).
Localització: Al terme de Puigpunyent. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 

Enquetja, pas de s; (Banyalbufar)
Descripció: Moderat, però pot resultar dificultós per algunes persones, s'ha de fer alguna grimpada. "Està format per un gran crui que condueix al cim dels Puntals. Hem d'anar en compte". Lluís Vallcaneras.
Encletxa / Escletxa: "Fissura a les roques. Clivell, crull". (GTIB, 2001).
Addenda: "És el pas més meridional de tota la serralada i condueix al mateix cim des Puntals. Per això era el pas més utilitzat si es venia des de Son Fortuny o de Puigpunyent pel Coll d'Estellencs. Es tracta d'un accés molt rost i sense cap possibilitat de passar amb una bístia". (Vibot, 1999).
Localització: Al terme de Banyalbufar, al vessant més a l'oest dels Puntals.
Foto: Joaquín
 

Enrunat, pas; (moleta de Binifaldó, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix a l'obra 'Mallorca altiva' (1995) de Jesús Garcia Pastor.
Enrunat: "Convertit en runes". (EC). 
Localització: 750 m. Al terme d'Escorca, a la moleta de Binifaldó. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Ermitans, pas dels; (Talaia Vella, Valldemossa)
Descripció: Difícil. Es tracta d'una encletxa molt inclinada i de roca llisa. Està equipat amb una vella corda i una cadena.
Ermità: "Persona que viu en una ermita i en té esment, sia per esperit de penitència i contemplació, sia en compliment d'un encàrrec; cast. ermitaño". (DCVB).
Addenda: Segurament, pren el nom pels ermitans que habitaven i habiten l'ermita de la Santíssima Trinitat. Actualment són quatre els ermitans (2018). A finals del 2017, dia 20 de desembre, pels voltants del pas es va despenyar l'ermità Pere Matamales Sbert (germà Benet).
Localització: 727 m. Al terme de Valldemossa, al coster nord de la Talaia Vella (856 m), entre el pas de sa Paella i el mirador des Garriguer.
 Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: Dolors

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Escala de Joan Cerdà, pas de l; (es Fumat, Pollença)
Descripció: Difícil, exposat i vertiginós. Té escalons romputs i falta l'arrambador en alguns trams.
Escala: "Sèrie d'esglaons que permet de pujar o davallar d'un nivell a un altre". (DCVB).
Addenda: No fa massa es va parlar de restaurar-la, puix degut al seu estat és perillós el seu trànsit. Fou construïda (1949-50) per a comunicar les quadrilles que treballaven a una part i a l’altre del túnel quan es perforava (1951).
Localització: Al terme de Pollença, al coster nord del puig el Fumat (334 m).
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Francisca Martorell

Foto: Joaquín Muñóz
 
 
Escaleta, pas de s; (Alaró)
Descripció: Fàcil. Es tracta d'uns deu escalons de pedra que ajuden a salvar el torrent. Documentat amb el nom de camí de l'Escaleta el 1779.
Escala: "Sèrie d'esglaons que permet de pujar o davallar d'un nivell a un altre". (DCVB). En aquest cas amb la forma diminutiu.
Addenda: "Comunica Alaró i Orient per ses Artigues, s'Estret i s'Escaleta. Asfaltar fins a ses Artigues, el camí de carro continua fins a s'Estret. Als voltants d'aquest camí apareixen restes d'empedrat dins el torrent, i mes endavant, abans d'acabar el camí de carro es troba una desviació empedrada que condueix al Pas de s'Escaleta. A l'altra vessant hi trobam un camí de carboners que ens portarà a la carretera d'Orient bastant a prop d'aquest llogaret. Tot l’empedrat del recorregut es troba en deficient estat de conservació i es poden destacar els ponts del camí de carro i la síquia que trobam a l'arribada a Orient". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 500 m. A la partió dels termes d'Alaró i Bunyola, al camí vell d'Alaró a Orient.
Foto: J. Riera
 
 
Escaleta, pas de s; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Escala: "Sèrie d'esglaons que permet de pujar o davallar d'un nivell a un altre". (DCVB). En aquest cas amb la forma diminutiu.
Addenda: "Principi: Urbanització de Son Olesa / Final: Costers pròxims a la Marina de Valldemossa. Comença a un dels vials de la urbanització de Son Olesa i per dins el bosc comença la davallada per un traçat relativament ben marcat. L'itinerari descriu continues voltes en direcció al Port de Valldemossa fins que arriba a un gran cingle on es troben les restes d'una petita construcció, i allà el camí ja desapareix completament". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: Al terme de Valldemossa, a la marina de Son Olesa.
Foto: J. Riera
 

Escalons, pas des / Escaló, pas de s; (puig Roig, Escorca)
Descripció: Difícil, bastant vertical, té algun tram aeri. Al mapa Alpina apareix com a pas de s'Escaló i el Pare Rafel Juan, arxiver de Lluc, l'anota com a pas des Escalons, segurament, per la configuració escalonada de les roques del coster.  
Escaló: "Graó; pla o peça que està més amunt que una altra, de manera que fent una passa es pot anar d'una a l'altra pujant o davallant; cast. escalón, peldaño". (DCVB).
Localització: 545 m. Al terme d'Escorca, situat al coster nord del puig Roig, entre la font de s'Abeurada o des Cocó de sa Balma, el pla des Verro i el pas d'en Segarra.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Esclop, pas de s; (mola de s'Esclop, Calvià)
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un tirany ben fresat, on en algun punt haurem de fer us de les mans.
Esclop: "Sabata de fusta, feta d'una sola peça, que serveix per anar per la neu, per llocs humits, a treballar a l'hort, etc. (Cat., Bal.); cast. zueco, almadreña". (DCVB). Segurament pren el nom per la forma que té la mola. 
Localització: A la partió dels termes de Calvià i Andratx, situat entre es coll des Quer i la caseta de n'Aragó.
Enllaç: Tresques per Tramuntana🔗
Foto: Arnau Bisquerra

Foto: J. Riera
 
  
Escorca, pas d; (Escorca)
Descripció: Moderat. No és molt difícil, és una llarga rosseguera molt inclinada.
Escorca: "Parròquia rural i municipi situat a la part central-septentrional de l'illa de Mallorca". D'etimologia desconeguda "En una bul·la d'Innocenci IV apareix anomenat el lloc de Scorcha, i en el Repartiment de Mallorca fet per Jaume I es troba escrit Axcorca, forma que revela influència aràbiga, car era freqüent entre els àrabs pronunciar ʃ la s romànica seguida d'una altra consonant". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre es Frontó i el pas de Son Nebot.
Foto: J. Riera
 

Escuder, pas des puig de n'; (Caimari-Selva)
 Descripció: Difícil, s'han de fer grimpades, tota l'ascensió del puig és exposada. Habilitat amb un marge, anella i piquetes de ferro. Conegut també com a pas des Caçadors.
Escuder: "Fabricant d'escuts / Jove noble, no armat encara cavaller, que acompanyava un cavaller per portar-li l'escut i servir-lo". (DCVB). 
Addenda: El puig de n'Escuder està situat "Al terme de Selva, de 573 m d'altària, entre el camí des Horts, la vall de can Pipa i la serra de s'Esquerdar. Segons una tradició oral, dalt del cim hi havia una fortalesa islàmica que resistí les tropes de Jaume I d'Aragó. Els assetjats optaren pel suïcidi abans d'entregar-se". (GEM/M).   
 Localització: Al terme de Selva, al vessant sud-est del puig de n'Escuder.
 Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Foto: Guillem Seguí

Foto: Guillem Seguí
 

Estaca, pas de s; (Alaró)
Descripció: Fàcil, és un antic camí que mitjançant una sèrie de revolts tancats salva un gran desnivell.
Estaca: "Pal que es fica per un extrem en terra, en una paret, etc., i serveix per a penjar-hi o subjectar-hi alguna cosa". (DCVB).
Localització: Al terme d'Alaró, situat entre s'Estret i es Verger. 
Foto: J. Riera
 

Estaca, pas de s; (Escorca)
Descripció: Fàcil, el pas en si, tot i que el territori dels voltants és molt abrupte i de mala petja.
Addenda: "[...] pel mateix llit del Torrent de Sa Coma Fosca, en la bretxa de sortida del qual es troba el Pas de s'Estaca". (Rutes..., 55).
Localització: 550 m. Al terme d'Escorca, situat en el torrent des Gorg des Diners (o de sa coma Fosca), entre la coma de Bini, es Clots Carbons i el torrent de s'Al·lot Mort.
Foto: Dolors

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Estalella, pas de s; (Llucmajor)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme de Llucmajor. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Estaló, pas de l; (torrent Fondo, Pollença)
Descripció: Difícil, és una grimpada que té algun punt delicat.
Estaló: "Pal bifurcat a un extrem, que es posa vertical per a sostenir les branques d'un arbre massa carregades, una soca torçuda, una biga o llenyam romput, etc.; cast. puntal, horca". (DCVB).
Localització: Al terme de Pollença, al torrent Fondo de can Vela.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Estaló, pas de l; (Formentor, Pollença)
Descripció: ♦ Molt difícil, és una canal molt inclinada, vertiginosa i perillosa. Hi ha una corda fitxa (2018).
Estaló: "Pal bifurcat a un extrem, que es posa vertical per a sostenir les branques d'un arbre massa carregades, una soca torçuda, una biga o llenyam romput, etc.; cast. puntal, horca". (DCVB).
Addenda: Segons informacions de Joan Campomar, aquest pas va a una pesquera d'oblades, i també a la Cuina du Moro. "Ràpidament ens hem situat en un nou collet llarguer, on situam el pas de l'Estaló. Aquest pas, vertiginós i perillós en el seu inici, té la virtut de ser probablement l'únic accés per terra al Galerot, l'enfront que s'atansa cap a l'illot del Colomer". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: Al terme de Pollença, situat entre el pas d'en Sitges, el cocó Subauma i el puig de na Ferrandell.
Zona d'exclusió.
Foto: J. Campomar

Foto: J. Riera

Sector del mapa IGN on apareix el pasEstaló, pas de s; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, és una bretxa oberta al penyal per facilitar el pas d'un camí carreter (camí públic).
Estaló: "Pal bifurcat a un extrem, que es posa vertical per a sostenir les branques d'un arbre massa carregades, una soca torçuda, una biga o llenyam romput, etc.; cast. puntal, horca". (DCVB).
Addenda: A la roca de la dreta (anant cap a Orient) s'entreveu la data gravada de 1905 i a l'esquerra, trobarem un pedrís per seure i gaudir de la vista de la vall d'Orient. Aquesta data segurament és de quan es va obrir amb barrobins el camí carreter.
El camí des Pas de s’Estaló està inclòs en el "Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana", publicat pel Consell de Mallorca (1993) dins els termes d’Alaró i Bunyola: “Aquest camí és una de les vies d’accés a la possessió des Rafal, que pot continuar cap a Orient pel Pas de s’Estaló [...] Passades les cases des Rafal un tirany ens condueix per dins el bosc fins el Pas de s’Estaló. Aquí torna a aparèixer el camí des carro que ja arriba a Orient entre fruiters”. 
Localització: 572 m. Al terme de Bunyola, situat entre el coster des Garrovers, la mola de Lluc i la talaia de cals Reis.
Foto: J. Riera
 

Estaló, pas de s; (Escorca)
Descripció: Moderat. S'ha de passar per un forat i desgrimpar, on s'ha d'anar amb compte. Normalment es fa per avall, ja que forma part del descens del torrent de Pareis.
Estaló: "Pal bifurcat a un extrem, que es posa vertical per a sostenir les branques d'un arbre massa carregades, una soca torçuda, una biga o llenyam romput, etc.; cast. puntal, horca". (DCVB).
Addenda: "Interessant topònim relatiu a un pas situat al llit del torrent i del que l'arxiduc en fa una ampla referència: «... nom que per extensió rep aquest lloc per mor del costum anual de portar-hi un tronc de pi amb branques i mosses que serveixi d'escala per a salvar el precipici i accedir al llit del torrent inferior, tronc que és arrossegat per les torrentades any rera any, fet que justifica tal costum...».
A més de la cita de Lluís Salvador, també ja apareix a un contracte d'arrendament d'un ranxo el 1847, situat al «...predio el Bosch sito en la Calobra, distrito de dicha parroquia y punto llamado el Romagueral junto al torrente de parells y a la parte de arriba o superior llamada Sestaló...».
Aprofitant l'estretor del indret, un dels informadors ens conta que aquí s'hi caçaven coloms mitjançant uns filats de grans dimensions anomenats 'banda', de manera que quasi arribaren a esvair-los". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: Al terme d'Escorca, al llit del torrent de Pareis, situat entre el pas des Grassos Estrenyeu-vos i el gorg de sa Creu.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗


Fotos: J. Riera
 
  
Estaló, pas de s; (Sóller)
Descripció: ○ No tenim referències. Degut al tipus de terreny molt inestable, segurament el pas ja s'ha esfondrat. Devia ser pas de pescadors i de contrabandistes. Només l'hem vist citat a "Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, (2003)". 
Addenda: "Tenc coneixement que era un accés per baixar a pescar oblades. Ho sé perquè el meu pare hi anava amb el padrí a pescar però d'això fa molt. Hem va dir un dia que per unes fortes pluges es va esllavissar el terreny". (Bernat Cifre).
Estaló: "Pal bifurcat a un extrem, que es posa vertical per a sostenir les branques d'un arbre massa carregades, una soca torçuda, una biga o llenyam romput, etc.; cast. puntal, horca". (DCVB).
Localització: Al terme de Sóller, a la costa, just davant s'Illeta, entre sa Llaveta i na Gatzella.
Enllaç: 
Foto i traç: Lluís Sanchis

Sector del mapa dels germans Sastre on apareix el pas
 
  
Esteparet, pas de s / Ponsa, pas den; (Andratx)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Localització: 680 m. Al terme d'Andratx, per ses Alquerioles.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: E. Alonso

Foto: Francisca Martorell
 

Estret den Moragues i den Gallard, pas de s; (Estret de Son Gallard, Deià)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594 amb la lletra C al "Fuerte 3 el Teix".
Addenda: "Passo estrecho que affrenta con Barte. Gallard y Matheo Moragues". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗
Localització: A terme de Deià, entre el coll de Son Gallard i la cova del Beat Ramon.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 

Eugènia, pas de n; (mola de Son Ferrandell) 
Descripció: ♦ Molt difícil, és una cornisa molt exposada i vertiginosa.
Localització: Al terme de Valldemossa, a l'esperó de Son Ferrandell.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: A. Sureda (Socay)

Foto: Pepe FZF

Falcó, pas des; (puig des Vent, Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, aeri i exposat, actualment està equipat amb un cable de seguretat, instal·lat per membres de Protecció Civil de Deià. Antigament estava equipat amb un fil ferro i després amb una corda.
Addenda: Pren el nom per l'"Ocell carnisser de diferents espècies i gèneres de la família de les falcònides, i especialment del gènere Falco, que en l'edat mitjana es criaven per a caçar coloms, conills i altra caça menor". (DCVB). Segurament, perquè per aquells penya-segats hi tenen els seus nius. 
Localització: Al terme de Deià, als contraforts del puig des Vent (1005 m). Situat entre el penyal des Racó, el pas des Racó i el torrent des Salt. 
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: TrotaTramuntana

Foto: Lluís Sanchis

Foto: Lluís Sanchis

Foto: Lluís Sanchis

Foto: L. Sanchis (1 penyal des Racó, 2 balma, 3 pas des Falcó, 4 pas des Racó)

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
   
Falconera, pas de sa; (Raixa, Bunyola)
Descripció: Difícil, es tracta d'una grimpada exposada. Equipat amb una vella corda.
Addenda: "Indrets litorals, normalment penya-segats o penyals, on cria i habita el falcó". (Geografia i toponímia a les Illes Balears, 2001).  
Localització: Al terme de Bunyola, entre es coll des Porrassaret i es Homonets.
Enllaç: A l'ombra des Voltor🔗
Foto: Peptoni Pardo

Foto: Trotatramuntana

Foto: Peptoni Pardo
 

 Falconera, pas de sa; (Muleta, Sóller)
Descripció: Delicat. És una passa exposada.
Addenda: "El pas, un estret recingle entre un paretó i un balç de més de 150 metres sobre la mar, no és excessivament perillós si és té bona cura d'on posam els peus". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
"Indrets litorals, normalment penya-segats o penyals, on cria i habita el falcó". (Geografia i toponímia a les Illes Balears, 2001).
Zona d'exclusió.
Foto: Raconers
 
  
Falgueres, pas de ses; (sistema puig Tomir, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix a l'obra 'Mallorca altiva' (1995) de Jesús Garcia Pastor.
Localització: 950 m. Al terme d'Escorca, al puig Tomir.
Enllaç:
 
  
Fals, pas; (Alcúdia)
Descripció: ○ No tenim referències. Figura al 'Nomenclàtor Toponímic'.
Localització: Al terme d'Alcúdia. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Fauç, pas de sa / Falç, pas de sa; (puig Tomir, Escorca)
Descripció:  Moderat.
Addenda: Pren el nom de l'"Eina consistent en una fulla de ferro acerat, corba, tallant o dentada en la vora còncava, i posada al cap d'un mànec, que serveix per a segar les messes o tallar l'herba". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, situat al vessant nord del puig Tomir.
Enllaç:
Foto: A. Sureda (Socay)
 
  
Ferros, pas des; (Mola de s'Esclop)
Descripció: Difícil, consta de diversos trams on s'ha de grimpar, equipat amb piquetes de ferro l'últim tram.
Localització:
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: A. Sureda (Socay)
 
  
Ferros, pas des; (Esporles)
Descripció: ○ No tenim referències. Potser que es tracti del pas d'en Gotleu i faci referència al seu equipament, escales, cables i pedal.
Localització:
Enllaç:
 
     
Fesa, pas de sa; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, equipat amb un rústic botador de fusta.
Localització: 534 m. Al terme de Bunyola, situat entre la font d'Infern, Girona, la possessió de sa Muntanya i el puig de sa Plana.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Josep Ferrer
 
 
Fesa de Son Bauçà, pas de sa; (puig de sa Comuna, Valldemossa)
Descripció: Fàcil, però per accedir-hi des de baix s'ha de superar un terreny amb bastanta pendent. (Darrerament [2017] han col·locat una reixeta que impedeix sortir del GR cap a Son Bauçà). Pren el nom de la finca on es troba situada la fesa, Son Bauçà.
Localització: Al terme de Valldemossa, al vessant nord del puig de sa comuna de Valldemossa (704 m), molt a prop del cim i, a escassos metres de la ruta GR.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Figuera Borda, pas de sa; (Bec de Ferrutx, Artà)
Descripció: Moderat. Terreny de mala petja, però no és gaire complicat. Es tracta d'una torrentera.
Localització: Al terme d'Artà, al sud del bec de Ferrutx (pendent de confirmació).
Enllaç:
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix el pas
 

Figueral, pas des; (Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme d'Andratx, situat entre la canal de s'Herba i es Hortets.
Enllaç:
Sector del mapa del Consell on apareix el pas
 
    
Fil, pas des; (Massanella) (vegeu: Línia, pas de sa)

 
  
Fil, pas de can; (Bunyola)
Descripció: Difícil. S'ha de salvar una graó bastant vertical amb poques preses, es fa necessari l'us d'una corda. Equipat amb una anella a la part de dalt. Emprat pels escaladors del penyal de can Fil. Desconeixem si era emprat en una altra època.
Fil: "Cos més o menys llarg, de forma capil·lar, format ajuntant i torçant brins de matèria fibrosa, destinat principalment a cosir, fer teixits, lligar, etc.; cast. hilo". (DCVB). En aquest cas fa referència al mal nom del propietari de la finca, Jaume Nadal 'Fil' o algun avantpassat seu. 
Localització: Al terme de Bunyola, al comellar d'en Cupí, entre el penyal de can Fil i el puig de sa Figuera, a sa Comuna.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Foto: Joaquín

Foto: J. Riera
 
Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Font, pas des puig de sa; (Pastoritx, Valldemossa) 

Descripció: Moderat, és una rampa escalonada de roca llisa, on s'ha d'anar alerta a relliscar. És un pas antic, ja que a l'arrencada, a la part de baix, hi ha un petit marge. Sembla que enllaçava les dues cases de neu, la Superior de Pastoritx i la del puig de sa Font, encara que no pertanyien a la mateixa possessió.
Localització: Al terme de Valldemossa, a la coma de ses Sitges. Situat entre el coll de Pastoritx, la casa de neu Superior de Pastoritx i la casa de neu del puig de sa Font.


Fotos: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Font de la Parra, pas de la; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 9 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre". Segurament es tracta del coll des Cards, situat entre el puig de Lofra i el de na Franquesa.
Addenda: "Passo de la fuente de la Parra". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗
Localització: Al terme d'Escorca, a prop de la font de sa Parra Veure la font🔗
Enllaç: 
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
  
Font dels Cairats, pas de la; (Valldemossa)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594 amb la lletra H, al "Fuerte 3 el Teix".
Addenda: "Passo dels Cayrats". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗 
Localització: Al terme de Valldemossa, als Cairats. Possiblement es tracti del pas de sa Creu.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
 
Fonts Salades, pas de les; (cingle de les Bufaranyes, Pollença)
Descripció: Difícil, s'ha de donar una passa exposada al buit de les fonts Salades, per una estreta cornisa, ineludible si volem recórrer el cingle de les Bufaranyes.
Localització: Al terme de Pollença, al cingle de les Bufaranyes.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Foto: J. Riera

Foto: Antònia Mayol
 

Foradada, pas a la; (Deià)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura a la relació que acompanya el mapa de 1594.
Foradada: "Forat natural o artificial que travessa una massa rocosa". (DCVB). 
Addenda: "Passo a la Foradada". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗
Localització: Al terme de Deià. No sabem situar-lo exactament.
Enllaç:
 
 
Foradada, pas de sa; (Cúber, Escorca)
Descripció: Fàcil. És un pas molt antic. Apareix al mapa de 1594, amb el núm 10 del "Fuerte 2 Cúber, Almaluig, Binimorach y Lofre". Va ser destruït per obrir pas al nou camí. Anomenat al mapa de 1594, 'Pas de la Foradada demunt Comasama i se aguntas an els tosals verts'. La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗 
Foradada: "Forat natural o artificial que travessa una massa rocosa". (DCVB).
Addenda: Abans, el camí passava per una penya foradada. L'Arxiduc ho explica així (1884): «[...] hi ha un pas estret, sa Foradada, anomenada així per una roca que té un forat a través del qual un camí condueix a Coma-sema, a la vall d'Orient. Després segueix la muntanya de Cúber, de doble cim, i un sever con rocós en direcció a Almallutx». (Les Balears, 2002). Jesús García Pastor, diu: "[...] pel que un dia fou el Pas de sa Foradada, que ja no hi és". (Rutes... 74). 
Localització: Al terme d'Escorca, entre el pas de sa Romana, la font des Voltor, es Frare i el barranc d'Almadrà. No podem assegurar que es trobàs en aquest punt exacte.
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas

Foto: J. Riera
 

Foradí, pas des; (Puntals, Banyalbufar)
Descripció: Moderat, no és complicat passar en baixada, però és molt estret i s'ha de baixar un graó. La dificultat la trobarem si el volem pujar.
Foradí: "Forat petit; cast. agujerito". (DCVB).
Localització: A la partió dels termes entre Banyalbufar i Puigpunyent, situat entre el pas de sa Rata i el pas de sa Biga de Planícia.
Enllaç:

Fotos: J. Riera
 

Forat, pas del; (Cingles dAriant, Pollença)
Descripció: Moderat. Segons el grup Doblevuit "...es tracta de passar per enmig i sota grans blocs de pedra". És una variant del sender que mena al pas de la Roca Llisa i evita el pas del Grau.
Forat: "Obertura que travessa un cos o que s'hi endinsa considerablement; cast. agujero, horado, orificio". (DCVB).
Localització: Al terme de Pollença, als cingles d'Ariant, entre el pas del Pinetó, el coal de les Morenes i el pas del Grau. Zona d'exclusió.
Foto: Grup Doblevuit

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 


Forat, pas des; (morro den Pelut, Escorca)
Descripció: Difícil, exposat, més que res per la inclinació del terreny. Pren el nom d'algun personatje anònim, desconegut per a nosaltres.
Forat: "Obertura que travessa un cos o que s'hi endinsa considerablement; cast. agujero, horado, orificio". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, al morro d'en Pelut (1319 m), a la vessant nord del puig Major (1447 m), entre la font Subauma i la coma des Ribell o coma Fosca.
Foto: J. Mallorquí (Raconers)

Foto: TrotaTramuntana

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Forat, pas des; (morro des Forat, Tuent, Escorca)
Descripció: ♦ Molt difícil. Es tracta d'un forat que puja des de la mar que va ser equipat amb piquetes de ferro. Antiga via de contrabandistes.
Forat: "Obertura que travessa un cos o que s'hi endinsa considerablement; cast. agujero, horado, orificio". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, al morro des Forat.
Foto: Bergant Grup Raconers
 
 
Forat, pas des; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil.
Forat: "Obertura que travessa un cos o que s'hi endinsa considerablement; cast. agujero, horado, orificio". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, a la vessant nord del puig de Massanella. Zona d'exclusió.
Foto: Grup Doblevuit
 

Forat de la serra Mitjana, pas des; (Mancor de la Vall-Escorca)
Descripció: Fàcil, és un antic camí que passa per un forat natural. Més conegut per es Forat o es Forat de can Bajoca.
Addenda: "[...] veurem el Forat de la serra Mitjana, un meravellós i especial forat natural per on creua el camí empedrat per on continuarem. El camí de bístia des Forat de la serra Mitjana possiblement és d'origen islàmic. Es degué construir per damunt aquests penyals pel difícil accés que suposava en aquell temps pujar per l'altra part, per la zona empinada i estreta de s'Estret, dins el torrent de s'Arreplegada". (Fites i Fetes. Trescant per la Serra, 2011).  
Localització: A la partió dels termes de Mancor de la Vall i Escorca, a la serra Mitjana (786-762 m). 


Fotos: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Forat de Son Balaguer, pas des; (serra des Puntals, Puigpunyent)
Descripció:  Fàcil, es tracta de passar per davall d'una gran roca que quedà recolzada damunt dues i formà un pont.
Forat: "Obertura que travessa un cos o que s'hi endinsa considerablement; cast. agujero, horado, orificio". (DCVB).
Localització: Al terme de Puigpunyent, a la serra des Puntals, entre el comellar d'Estellencs i la font de ses Cases.
Enllaç:
Foto: J. Riera
 
 
Forrellat, pas des (vegeu: Llis, pas) 
 
 
Fraguel, pas des; (comuna de Bunyola, Bunyola)
Descripció: Moderat. No és complicat, però no deixa de ser una via ferrada. Equipat amb grapes d'acer inoxidable. Abans hi havia una corda. Comunica la coma Gran amb la carretera.
Addenda: Pren el nom de la paret on fan escalada, inspirat en la sèrie infantil de televisió  "Fraggle Rock".
Localització: 518 m. Al terme de Bunyola, situat entre la paret d'escalada (es Fraguel), al puig des Vent (581 m) i el pas d'en Content.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas


Francesos, pas dels; (torrent de na Mora, Fornalutx) 
Descripció: ♦♦ Només experts, es tracta d'una sortida del torrent de na Mora. Equipat amb una via ferrada, cordes, cables i grapes. Vídeo del pas🔗 (Crec que actualment està desequipat).
Localització: A la partió dels termes de Sóller i Fornalutx, al torrent de na Mora.
Enllaç: Doblevuit Grup de Muntanyisme🔗


Fotos: Grup Doblevuit
 

Franco, pas den; (Sa Pobla)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un pont per passar cap al canal Loco.
Addenda: "...des Pas d’en Franco per avall, damunt es malecó de sa Siurana, allà hi va passar sa pala per fer es camí net enmig, però perquè hi passaven es bous pen mig de ses canyes, i si t’hi fitxes veuràs com fa dues partions i enmig no n’hi ha de canyes". (Crònica de s'Albufera🔗).
Localització: Al terme de sa Pobla, a la punta des Vent.
Enllaç:
Ortofoto on apareix senyalat el pas

Sector del plànol de s'Albufera on apareix el pas
 

Frare, pas des; (Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències. Figura a la GEM.
Frare: A la muntanya "Metàfora toponímica amb què es designe freqüentment penyals de forma punxeguda o fàl·lica". (GTIB).  
Localització: Al terme d'Andratx, situat entre el coll de les Ànimes, la paret des Moros, el puig de la Trapa i ses Basses.
Enllaç:
 
  
Frare, pas des; (Llucmajor)
Descripció: ○ No tenim referències.
Frare: A la muntanya "Metàfora toponímica amb què es designe freqüentment penyals de forma punxeguda o fàl·lica". (GTIB).
Localització: Al terme de Llucmajor, desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 

Frare, pas des; (Mancor-Escorca)
Descripció: Fàcil. Trobarem enderrocs i alguns arbres caiguts. Hi ha un petit marge que devia ser la plataforma del coll de tords anomenat es Frare.
Frare: A la muntanya "Metàfora toponímica amb què es designe freqüentment penyals de forma punxeguda o fàl·lica". (GTIB).
Localització: En els límits municipals entre Mancor de la Vall i Escorca. A la serra Mitjana, al sud del puig des Frare (785 m). La GEM, a l'entrada es Frare diu: "Terrenys del terme d'Escorca, estesos entre ses Cuculles, s'Homo, la coma de ses Bigues i la serra Mitjana".
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Frare, pas des / Frare, volta des; (Porreres)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un camí, actualment asfaltat. Denominat també volta des Frare. Apareix al Catàleg de camins del municipi de Porreres, amb la fitxa 36, com a camí de carro asfaltat, de 407 m de longitud.
Addenda: La fundació a Porreres d'un convent (can Gordo) dels Germans de la Caritat, l'any 1866, per part de Rafel Sitjar, als quals, el 1923 s'uniren els germans de la Salle, fa pensar que un d'aquells frares donà nom a aquest camí-pas. 
Localització: Al terme de Porreres, entre el camí de Sant Joan i el camí de Creueta.
Enllaç:

Fotos: J. Riera

Sector del mapa de Google on apareix el pas

Plànol del catàleg de camins del terme de Porreres
 
   
Frare, pas du / Frare, pas del; (Pollença)
Descripció: Moderat, és bastant vertical però escalonat, s'ha de grimpar i donar alguna passa dificultosa.
Frare: A la muntanya "Metàfora toponímica amb què es designa freqüentment penyals de forma punxeguda o fàl·lica". (Geografia i toponímia a les Illes Balears, 2001).  
Localització: Al terme de Pollença, situat entre els Rafals, el passet de la Moleta i Lassarell.
Foto: J. Riera
 

Frontó, pas del; (Campanet?)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594 al "Fuerte 1 dicho de Lluch".
Addenda: "Passo engosto [...] de una parte tiene la montaña que se dize al fronte y de la otra se dize la Peña dicha fontaça". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Situat al mapa entre el pas del Setrill i la Fontassa. Per la situació pensam que podria ser el pas d'en Bisquerra o inclús més a l'est que aquest, on hi ha el Frontó.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 

Frontó de Comafreda, pas des; (Comafreda, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Figura a l'obra 'Mallorca altiva' (1995) de Jesús García Pastor.
Localització: 1.031 m. Al terme d'Escorca, al massís de Massanella.
Enllaç:
 

Fussimany, pas de can / Geneta, pas de sa; (can Fussimany, Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, amb alguna passa aèria i exposada. Habilitat amb un petit marge de sosteniment i algunes mosses fetes a la roca llisa. Hi ha una anella nova per a fer un passamà de seguretat (molt recomanable). L'aproximació té molta pendent i rossegueres, tant per dalt com per baix.
Addenda: Pren el nom de la propietat rústica on es troba situat can Fussimany (o Forcimany). «Abans del s XVII era anomenada s'Heretat i pertanyia a Cesare Faccio, gentilhome genovès que, el 1611, la va vendre al notari Joan Forcimanya, del qual prengué el nom». (GEM).
Un dels usos que es donava als passos és el que exposa Salamanca: «L'escarpada vessant nord de la carena que uneix Sa Galera amb el Puig Caragoler [Caragolí] és plena a vessar de passos de tota casta i finalitat. D'entre tots, cal esmentar el Pas de Can Fussimany, que duu el nom de la possessió dins de la qual s'ubica. Sembla ser que per aquest pas es davallaven redolant els feixos de càrritx des de la muntanya».
Localització: Al terme de Deià, situat entre el pas d'en Marc, el pas de can Boqueta i es Boixos.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Joaquín Muñóz

Foto: Joaquín Muñóz

Foto: Angelika
 
 
G

Galerí, pas den; (Andratx)
Descripció:  Moderat. L'aproximació, des de baix, és molt rosta. Habilitat amb marges i pedres a modo d'escalons, però l'abandó i la vegetació compliquen un poc la progressió.
Addenda: "Anirem vorejant el muradal de l'esquerra, sense fites i en fort pendent. Si ens hi fixam be, trobarem restes de caminet i escalons, i haurem de progressar, per damunt plaques de roca, amb bona adherència. En 12 minuts i desprès de fer una travessia de dreta a esquerra, per una estret cinglet, arribarem dalt de la carena. Hem pujat el Pas d'en Galeri". (Pep Torrens).
Localització: Al terme d'Andratx, al puig de Garrafa (462 m), situat entre sa Cova i el cim del puig.
Enllaç: Senderismo de Socay🔗
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Gall, pas des; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix citat a Fauna i toponímia al terme d'Escorca (Mallorca)🔗, d'Antoni Ordinas, Gabriel Ordinas i Antoni Reynés.
Localització: Al terme d'Escorca, però desconeixem la seva ubicació.
Enllaç:
 
 
Gallard, pas de Son / Tres Pedretes, pas de ses; (Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, és un pas llarg exposat i vertiginós, equipat amb una vella cinta.
Addenda: "El pas de Son Gallard, també conegut com el pas de ses Tres Pedretes, ho varen obrir per primera vegada Tomeu Bonet i Joan Ensenyat, el 4 de setembre de 1996, amb la certesa que, en aquells moments, feia molt de temps que ningú ho transitava. La idea de recórrer aquests penya-segats va sorgir la setmana anterior quan Joan s’havia fixat, des del refugi de s’Arxiduc, en un cingle amb alzines que semblava trencar la inaccessibilitat dels penya-segats. Una vegada arribats a aquesta zona es varen trobar amb una agradable sorpresa quan veren restes de graons tallats a la roca. El nom de ses Tres Pedretes, és degut que el primer senyal que havia de l’antic pas era un caramullet format per tres pedres, i també per la gran impressió que els va causar el pas (Arribar a «ses tres pedretes» té el significat d’arribar a una situació delicada i extremadament perillosa). Cas que el pas tingués anteriorment una altra denominació, molt probablement seria pas de Son Gallard a causa de la seva situació a SE de l’Estret de Son Gallard i les cases de la possessió a baix, a l'endret". (Grup Doblevuit).
Localització: Al terme de Deià, situat entre s'estret de Son Gallard i els cingles de Son Rul·lan.
Foto: J. Riera
 
 
Ganxo, pas des; (sa Bombarda, Valldemossa)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un marge de pedra seca amb una escala integrada.
Addenda: Encara que Benigne Palos no el nomena en cap moment com a pas, sinó que diu es Ganxo, és evident que el motiu de la construcció del marge i l'escala per a superar-lo és la de facilitar el pas per una zona de penyals bastant verticals.
Localització: Al terme de Valldemossa, situat entre el jaciment de Son Matge, el puig des Boixos i sa Bombarda.
Foto: Dolors
 
  
Garballons, pas des; (Andratx)
Descripció: Moderat. Es tracta d'una rosta pujada per un terreny molt descompost. A mitjan pujada trobam restes d'un camí o marge.
Addenda: Pren el nom de les plantes (bargalló, margalló o garballó) que hi ha per allà en abundància. "Planta palmàcia: Chamaerops humilis L. Es una palmera que es pot fer d'un a dos metres d'altària, però sol tenir el tronc davall terra; té el tronc revestit de protuberàncies triangulars; les fulles (palmes) en forma de ventall, amb pecíols agullonats; les flors grogues, en panolla ramosa; el fruit és verd-vermellós". (DCVB). 
Localització: Al terme d'Andratx, situat al puig de ses Fel·les, entre el coll de ses Fites i el cim del puig de ses Fel·les. 
Enllaç: Tresques per Tramuntana🔗 / A l'ombra del voltor🔗
Foto: Dolors Domínguez

Foto: Arnau Bisquerra
 
  
Garrover, pas des; (puig de Son Vila, Sa Pobla)
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un pas poc definit si és el que férem nosaltres.
Garrover / Garrofer:  "Arbre de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L.". (DCVB).
Addenda: Pren el nom de l'arbre garrofer o garrover, " de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L., que es fa de 5 a 10 m. d'alçada, té les fulles imparipinnades, verdes brillants per damunt i glaucescents per sota, les flors polígamo-dioiques verdoses, molt petites, nombroses, en raïms oblongs, axil·lars amb calze vermellós, i el seu llegum és la garrofa, carnoso-coriaci, de 10 a 25 cm. de llarg per 2 o 3 cm. d'ample, indehiscent amb embans pulposos entre les llavors que són ovoido-compreses; es troba conreat i subespontani a totes les regions catalanes properes a la costa i sobretot a València i les Balears". (DCVB).
Localització: Al terme de sa Pobla, situat al vessant oest del puig de Son Vila.
Enllaç:
Foto: J. Riera
 
  
Garrover, pas del; (la Malè, Pollença)
Descripció: Fàcil, connecta amb un antic camí de ferradura.
Garrover / Garrofer:  "Arbre de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L.". (DCVB).
Addenda: "Forma part de la serra de Tramuntana. Es troba entre l'avenc des Llorer, el puig de can Massot, el pou de la Malè i el pla de les Vergues. Fa partió entre els termes d'Escorca i Pollença". (GEM). Pren el nom de l'arbre garrofer o garrover, "de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L., que es fa de 5 a 10 m. d'alçada, té les fulles imparipinnades, verdes brillants per damunt i glaucescents per sota, les flors polígamo-dioiques verdoses, molt petites, nombroses, en raïms oblongs, axil·lars amb calze vermellós, i el seu llegum és la garrofa, carnoso-coriaci, de 10 a 25 cm. de llarg per 2 o 3 cm. d'ample, indehiscent amb embans pulposos entre les llavors que són ovoido-compreses; es troba conreat i subespontani a totes les regions catalanes properes a la costa i sobretot a València i les Balears". (DCVB).
Localització: 396 m. Al terme de Pollença, situat entre la coma de la Malè i Mortitx.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
 
  
Garrover, pas del; (Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594 amb la lletra L, al "Fuerte 3 el Teix".
Garrover / Garrofer:  "Arbre de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L.". (DCVB).
Addenda: "Passo del Garrouer ensima de Biniforani". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗 Els autors de l'article proposen el camí des coll de Gran Dia, com a la situació actual. També podria ser el pas des Ases.  
Localització: Al terme de Bunyola, a la possessió de Biniforani.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
  
Gat, pas des; (Son Marroig, Deià)
Descripció: Fàcil, només té una passa que en banyat pot relliscar i resultar delicada. El senderó té un bon desnivell, que discorre cap al mirador des cingle d'en Visc. (Darrerament tancat amb una reixeta vigilada). El pas ja figura al mapa de Josep Mascaró Pasarius (1958), el qual diu: "Indret de la costa del terme de Deià, situat entre sa Foradada i la punta de Deià".
Gat: "Mamífer carnisser de la família dels fèlids, espècie Felis catus, digitígrad, amb ungles retràctils, les varietats del qual difereixen principalment pel color i algunes com la d'Angora per l'abundància de pèl; cast. gato". (DCVB).
Addenda: Miquel Salamanca anota: "Hi ha algunes curiositats en el cas dels zoònims. Són freqüents les referències a animals en la toponímia dels passos, i no tan sols les trobam fent referència als animals domèstics [...] I fins i tot trobam dos casos de veus en desús total, com ara el cas del terme 'gat' que a Mallorca ha estat substituït per 'moix': El Pas des Gat (Deià) i el Pas de sa Gata (Andratx)". Hem pogut comprovar que tanmateix hi ha més passos amb aquest nom.      
Localització: Indret de la costa del terme de Deià, situat entre sa Foradada i la punta de Deià.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Gat, pas des; (Puigpunyent)
Descripció: Moderat. La dificultat radica amb la descomposició del camí.
Gat: "Mamífer carnisser de la família dels fèlids, espècie Felis catus, digitígrad, amb ungles retràctils, les varietats del qual difereixen principalment pel color i algunes com la d'Angora per l'abundància de pèl; cast. gato". (DCVB).
Addenda: "Sa Campaneta. Pas alternatiu per a l'accés a Superna des de Son Fortesa. Travessa sortosament tota la franja apenyalada a través d'un freu a la paret. A l'interior hi ha una mica de caminet amb ressalts, en dolent estat de conservació. Amb el determinant 'Gat', aquest topònim entra a formar part d'una llista molt restringida amb aquest mot en desús dins l'àmbit illenc i que acompanyat del genèric 'pas' fa sempre referència a una via, si no complicada (cas del que hi ha a la marina de Llucmajor), sí de caire alternatiu". (Vibot i Hernández, 2001).
Localització: Al terme de Puigpunyent, entre Son Fortesa, es Grau, la possessió de sa Cova i el puig de na Fàtima.
Foto: J. Riera
 
  
Gat, pas des; (sa Llapassa, Llucmajor)
Descripció: ♦ Molt difícil, segons Tomàs Mut.
Gat: "Mamífer carnisser de la família dels fèlids, espècie Felis catus, digitígrad, amb ungles retràctils, les varietats del qual difereixen principalment pel color i algunes com la d'Angora per l'abundància de pèl; cast. gato". (DCVB).
Addenda: "Nom d'un davallador molt difícil que comença dins el llit del torrent suspès [...] Crec que sols és practicable amb l'ajud d'una corda. Pot fer referència a la dificultat de l’accés. Hom diu que es pas des Gat és el nom del davallador i de la pesquera, mentre que es torrent des Moix és la denominació dels curs de drenatge". Tracaladadepassos🔗.
Localització: Al terme de Llucmajor.
Enllaç: Tracaladadepassos🔗
Foto: Tomàs Mut
 
 
Gat, pas des; (Valldemossa)
Descripció: Difícil, sobretot pel desnivell que presenta el terreny. El pas no és un punt concret, sinó que enllaça el camí de s'Estaca i el camí de sa Volta de s'Escolta. Va enllaçant alguns rotlos de sitja. Segurament emprat per contrabandistes en temps passats. Figura a l'"Enciclopèdia de Mallorca", per Josep Mascaró Pasarius.
Gat: "Mamífer carnisser de la família dels fèlids, espècie Felis catus, digitígrad, amb ungles retràctils, les varietats del qual difereixen principalment pel color i algunes com la d'Angora per l'abundància de pèl; cast. gato". (DCVB).
Addenda: Miquel Salamanca anota: "Hi ha algunes curiositats en el cas dels zoònims. Són freqüents les referències a animals en la toponímia dels passos, i no tan sols les trobam fent referència als animals domèstics [...] I fins i tot trobam dos casos de veus en desús total, com ara el cas del terme 'gat' que a Mallorca ha estat substituït per 'moix': El Pas des Gat (Deià) i el Pas de sa Gata (Andratx)". Hem pogut comprovar que tanmateix hi ha més passos amb aquest nom, com aquest de Valldemossa. 
Localització: Al terme de Valldemossa, entre can Costa i Son Mas.
Enllaç: Senderismo de Socay🔗
Foto: Paco Pulido

Foto: Toni Sureda

Foto: Fernando de Angulo

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Gats / Gat, pas des; (Bini Gran, Escorca)
Descripció: No tenim referències. Apareix al mapa IGN.
Gat: "Mamífer carnisser de la família dels fèlids, espècie Felis catus, digitígrad, amb ungles retràctils, les varietats del qual difereixen principalment pel color i algunes com la d'Angora per l'abundància de pèl; cast. gato". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre Bini Gran, sa coma Estreta i el camí des Cingles.
Enllaç:
Sector del mapa IGN on apareix el pas
 
 
Gata, pas de sa; (Andratx)
Descripció: Fàcil, antic camí cap al puig de ses Basses.
Addenda: Segons els germans Sastre: "El camí trepitja dues sitges, restes de la gran activitat carbonera realitzada a la contrada [...] En pocs minuts en trobam dues més, de sitges, vora una desviació a l'esquerra que va a la part més baixa del comellar des Forn". (Mallorca vora mar: Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 390 m. Al terme d'Andratx, entre el coll de ses Ànimes, la Trapa i el morro de sa Rajada.
Foto: J. Riera
 
 
Geneta, pas de sa; (puig de Randa, Algaida) 
Descripció: Difícil, hi ha alguns trams vertiginosos i en altres, perill de despreniments. (Rètols de prohibició de pas, en un sentit i l'altre).
Geneta: "Mamífer carnisser de la família dels vivèrrids, espècie Genetta genetta, que té mig metre de llargada sense comptar la cua, és de color pallós o gris amb ratlles negres, té la cua llarga formant anells blancs i negres, i ungles retràctils; viu pels boscs i garrigues i s'alimenta de mamífers petits i ocells, i si pot entrar en els galliners hi fa molta destroça xuclant la sang de les gallines; cast. gineta". (DCVB).
Localització: Al terme d'Algaida, situat al vessant sud-oest del puig de Randa, entre el Debaixador de Son Grau i el Debaixador des Matar d'Albenya.
Foto: Pep Torrens
 
 
Geneta, pas de sa; (Deià) (vegeu: Fussimany, pas de can)
 
 
Gil, pas den; (Artà)
Descripció: Difícil, ja que té alguna passa exposada. És una grimpada pel jaç del torrent.
Gil: "Prové de Aegidius, nom d'un ermità provençal del segle VII. Cognoms derivats: La forma Gili representa el genitiu llatí Aegidii. Gilet i Chilet, són derivats diminutius de Gil". 
Localització: 250 m. Al terme d'Artà, situat entre la bassa de s'Oli, el puig d'en Torres, el cocó des Serró i el puig d'en Xoroi.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Arnau Bisquerra
 
  
Ginebrissa, pas de sa; (Solleric, Alaró)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura, de carboners, el qual salva un coster de penyals.
Ginebrissa: "Ginebre (es diu en la regió NO. de Mallorca)". (DCVB).
Addenda: «En una còpia d'una curiosa carta, datada aproximadament a finals del segle XVIII o principis del XIX, es reprodueixen les partions de la possessió [Coma-sema] amb Solleric: "Molt Señor, después de saludar-lo li fas sabidor en respecta a la partió. Ja està feta, comensant en lo cap de la paret, seguint per damunt la escane per las dues creus que trobaren vellas, tirant just dins el comellar del Pi, junt an el Barranch està pontet junt an el torrent, y después comensant a la part del puig d'Amós, just per la vorara del Cornadí de Coma-sema muntant tot, fins la part de la font, just al (...) posarem molt més amunt volte de (...) per el pas de la Janebrissa, just a la font del Pi, en tot esto se han fetas 22 creus de un cap fins en lo altres tot molt ben ajustat"». (Arm Peretó-Vidal, 5) (Les Possessions de Mallorca II, Vibot, 2007).
Localització: A la partió dels termes d'Alaró i Escorca, situat entre la font des Pi, la cova des Carboners i el pas des Caçadors.
Foto: J. Riera

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Gironella, pas den; (Sistema de Ternelles, Pollença) 
Descripció: ○ No tenim referències. Citat a Mallorca altiva.
Localització: 632 m. Sistema de Ternelles.
Enllaç:
 
 
Gorg Blau, pas des / Massanella, estret de; (Escorca)
Descripció: Es tracta de l'antic pas destruït per la construcció de la presa de l'embassament del Gorg Blau (1969-70).
Gorg: "Clot pregon en el llit d'un riu o torrent, on l'aigua s'entolla o alenteix el seu curs sia formant remolí, sia encalmant-s'hi; cast. hoya, olla". (DCVB).  
Addenda: H. A. Pagenstecher, publicà el 1867 "Las islas Baleares. Reseña de un viaje", on diu: "El torrente y el camino siguen juntos por el valle, que estrechándose repentinamente, presenta un muro de peñascos cortados á pico, dejando entre sus paredes verticales, un angosto y oscuro desfiladero para el paso de una á dos personas de frente; y que toma el nombre de Gorg Blau". El pare Munar, al seu llibre Breve historia del santuario y colegio de Ntra. Señora de Lluc (1987), diu: «El Gorg Blau, por donde antes pasaba el torrent de Almallutx, remansando sus aguas en un pequeño lago, era una de las gargantas naturales más pintorescas de España».
Localització: 578 m. Al terme d'Escorca, situat entre la vall d'Almallutx i Turixant de Baix.
Targeta postal Hauser y Menet (1890-1892)

Targeta postal Hauser y Menet (1910)
 
 
Gorg des Bec dOca, pas des; (torrent de Mortitx, Escorca)
Descripció: Moderat. No és molt difícil, però llenegadís per la inclinació de la roca. S'han d'extremar les precaucions en banyat, puix la caiguda és a l'aigua del gorg.
Gorg: "Clot pregon en el llit d'un riu o torrent, on l'aigua s'entolla o alenteix el seu curs sia formant remolí, sia encalmant-s'hi; cast. hoya, olla". (DCVB).
Addenda: Agafa el nom pel penyal que s'aixeca al costat dret a l'estret del torrent, i que té una similitud amb un cap i el bec d'una oca.  
Localització: Al terme d'Escorca, situat al torrent de Mortitx, entre es rafal d'Ariant, sa coma de ses Truges i es gorg Llarg.
Rutes Amagades de Mallorca

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Gotleu, pas den / Ullastre, pas de s / Ferros, pas des / Delta, pas; (Esporles)
Descripció: Difícil, és un pas de caçadors equipat amb cables i escales metàl·liques. (Les escales no estan molt ben fixades).
Addenda: Coneixíem aquest pas de caçadors pel nom de pas de s'Ullastre, fins que un dia (16-3-2014) trobàrem un rètol que deia: "Aquest pas era conegut a Esporles entre els caçadors com a 'Pas d'en Gotleu'. Això es deu a que n'Arnau Matas de malnom 'Arnau Gotleu' va ser el que va fer i col·locar els trams d'escala, peu de suport i cablejat d'acer a finals dels anys 70. El motiu no fou altre que facilitar l'accés als colls de caça de tords a dalt de la mola, ja que fou un gran aficionat a la caça en general i molt en particular a la caça de tords en filats. Tenia més de 75 anys quan va deixar d'utilitzar aquest pas".
Localització: Al terme d'Esporles, situat entre el pas d'en Terreta i el pas des Cego.
Foto: J. Riera
 
 
Gran, es pas; (Andratx)
Descripció: Fàcil, antic camí de ferradura.
Addenda: "Principi: Coma des Cellers / Final: Ses Alquerioles. S'inicia al final del Camí de sa Coma des Cellers on trobam una rota amb una era. Després s'enfila pel penyal (Pas Gran) i continua per la carena fins a les cases de ses Alquerioles. Majoritàriament  es tracta d'un tirany de molt difícil seguiment, envaït per la vegetació". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 564 m. Al terme d'Andratx, situat entre s'avenc des Vi i la caseta des Carabinero.
Foto: Extreta del blog Mis días de Montaña
 
 
Gran, pas; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Figura al mapa de l'"Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca".
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el camp Redó, ses Calderes i es Aladerns.
Enllaç:
Sector del mapa de l'Atles de la GEM on apareix situat el pas

 
  
Granja, pas de sa; (Fita des Ram, Esporles)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura. El pas salva un ressalt rocós.
Addenda: "Principi: Ermita d'Esporles / Final: ctra Esporles - Puigpunyent (km 9'6). El camí comunica l'Ermita d'Esporles amb la carretera Puigpunyent - Esporles, prop de la Font Major (Km 9'6). Comença als voltants de les tígueres de l’ermita i travessa l'alzinar com a camí de ferradura fins arribar a una zona de garriga on una pista condueix amb moltes voltes, a la carretera. Aquesta zona es molt rica en elements etnològics d'entre els quals cal destacar una cisterneta, els forns de calç i els rotlos de sitja". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993). Pren el nom de la propietat rústica dita sa Granja, situada entre es Murtar, el camí vell de Superna, ses Mosqueres i el torrent de Sant Pere.
Localització: Al terme d'Esporles, al vessant nord-oest de la Fita des Ram.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
 
  
Grassos Estrenyeu-vos, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: Difícil. És un pas molt estret i relliscós que discorre per la dreta d'una gran roca encaixada al mig del torrent, al final del qual hi ha un gorg. Va bé du una corda per a superar-lo. / "...un bromista ha deixat escrit, a l'entrada obligada d'una estreta escletxa —que per major sarcasme dóna a un clot quasi sempre amb aigua—, la graciosa advertència: «Grassos estrenyiu-vos»". (Rutes..., 16, 1967).
Addenda: "Neotopònim amb què es pretén fer graciosa referència a una estreta encletxa a la que segueix un petit gorg. El nom ha estat fixat gràcies a la poc afortunada retolació a la mateixa paret del torrent, pintada que ja apareix documentada al núm. 16 de les Rutes Amagades de Mallorca". (Torrent de Pareis, 1995). / Salamanca diu que trobam noms de passos de tota casta, prou explícits, amb informació de la manera en què haurem de passar en funció del nostre perímetre en el cas del Pas de Grassos Estrenyeu-vos. (Salamanca, 2009).
Localització: 100 m. Al terme d'Escorca, situat a la llera del torrent de Pareis, entre el Salt des Soldat Pelut i el pas de s'Estaló.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Grau, pas den; (sArracó, Andratx)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un senderó.
Grau: "El cognom Grau procedeix del nom germànic Gairoald, que vol dir govern de la llança, que va donar el nom de Guerau o Grau, segons assenyala Francesc de Borja Moll en la seva obra "Els llinatges de Catalunya". Pertany al grup de cognoms d'origen germànic, que són, junt amb els d'origen llatí, els més antics de Catalunya". (ECC).
Addenda: "Allà on acaba el vial, neix una sendera marcada i ben definida, ascendent [de sud a nord] entre els pins fins a unes penyes, just a la vorera de la cinglera: és el pas d'en Grau, una fesa, com un graó sobre el fondal, que permet accedir a la part de sa Galera. No presenta dificultats, però s'ha d'anar amb compte perquè el terreny és llenegadís". (Mallorca vora mar: Marines de Tramuntana,  2002).
Localització: Al terme d'Andratx, a s'Arracó.
Foto: J. Riera
 
  
Grau, pas des; (camí vell de Lluc, Escorca)
Descripció: Fàcil, és l'antic camí de Lluc que passa per una bretxa oberta a barrobins. Aquest antic pas apareix al mapa de 1594 amb la lletra G, i anomenat "Pas del Grau Major".
Grau: Escaló, esglaó. "Els camins que s'enfilen per les cingleres ho fan pels graus, és a dir, aprofitant els esvorancs que s'hagin pogut més o menys produir per a tallar-s'hi graonades que en permetin vèncer l'obstacle al pas que representen". (C. Domindo, 1985).
Addenda: "El camí, que en el segle XVI es conegué com a camí General necessitava constantment obres de manteniment, especialment al pas del Grau, situat on actualment hi ha la bretxa Nova. La perillositat d'aquest i l'espectacularitat del salt que vorejava provocà nombrosos accidents i més d'una llegenda [...] Conten els papers antics que, arribats aquí, ran de l'abisme sobre el qual s'hi encastellaven els voltors i s'hi sentia bramular el torrent, tothom feia el senyal de la creu". (Sa Comuna de Caimari, 2006). 
Localització: Al terme de Selva, situat entre sa Bretxa Vella i sa Bretxa Nova, en el camí vell de Lluc.
Enllaç: Viaranys🔗
Rutes Amagades de Mallorca
  
Foto: J. Riera
 
 
Grau, pas des; (Artà)
Descripció: Fàcil, és un graó de l'antic camí de la ermita de Betlem.
Grau: Escaló, esglaó. "Els camins que s'enfilen per les cingleres ho fan pels graus, és a dir, aprofitant els esvorancs que s'hagin pogut més o menys produir per a tallar-s'hi graonades que en permetin vèncer l'obstacle al pas que representen". (C. Domindo, 1985).
Addenda: Per aquest camí traslladaren a Artà el primer difunt de la Colònia de Sant Pere, Madò 'Gatova', Joana Carrió i Massanet, un 16 de desembre de 1885. Discutien per on dur-se-l'en, pel pas Caudelé i pel d'en Gil feia beneit es pensar-ho. El sol fet de passar-ne de buit ja era un miracle. El Parral era lluny i els que ells, els Pambolis empraven per anar a Vila, en Covasa, era casi tan malambrós com els primers. Solament el pas des Grau permetia treure el taüt a carregador i encar així, n'hi hauria un bon tip fins a sa Beca [...]. (Serafí Giscafrè, Bellpuig, 53, 1974).
Localització: Al terme d'Artà, entre la possessió de Betlem i s'Ermita.
Foto: J. Riera
 
 
Grau, pas de can / Garau, pas de can; (Bunyola)
Descripció: Difícil. S'ha de superar una paret de pedra seca molt vertical per a després grimpar per uns penyals.
Grau: "El cognom Grau procedeix del nom germànic Gairoald, que vol dir govern de la llança, que va donar el nom de Guerau o Grau, segons assenyala Francesc de Borja Moll en la seva obra "Els llinatges de Catalunya". Pertany al grup de cognoms d'origen germànic, que són, junt amb els d'origen llatí, els més antics de Catalunya". (ECC).
Addenda: "[…] «Això és es Pas de Can Grau. Aquest pas és perillós i no és molt bo de pujar. Per ell hi pujaven ses Mondoies que feien feina pel sen Guiem Xumbo. Anaven a fer “cortes” a sa Comuna. L’amo en Guiem Xumbo tenia una corta damunt sa Comuna i tenia gent que tallava pins dins Can Grau. Ses dones feien feixines i ets homes tallaven pins. A n’es pins li llevaven s’escorça i feien es metro. Aquestes dones quan havien acabat de fer ses feixines a Can Grau, l’amo en Guiem les enviava cap amunt, posava una corda no sé a on i elles aferrades per sa corda pujaven per amunt i així ja no havien de donar sa volta» […]" (Secrets de Tramuntana, Tomàs Mut).
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre la cova des Moros, can Grau i el camí des Grau.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: E. Alonso

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 

Grau, pas del; (Ariant, Pollença)
Descripció:  Difícil. Es tracta d'un desnivell vertical del terreny d'uns 4 metres, al costat del qual hi ha una bona timba cap a la mar. Per baixar-ho cal posar una corda per ajudar-se. Antigament estava habilitat amb un marge, del qual en queden restes. Desconeixem el seu nom autèntic, feim servir el que anoten els germans Sastre, i que fa justícia a l'orografia del terreny.
Grau: Escaló, esglaó. "Els camins que s'enfilen per les cingleres ho fan pels graus, és a dir, aprofitant els esvorancs que s'hagin pogut més o menys produir per a tallar-s'hi graonades que en permetin vèncer l'obstacle al pas que representen". (C. Domindo, 1985).
Addenda: «En haver recorregut uns 500 metres sense perdre nivell, arribarem a una falla transversal en el terreny, la qual es pot desgrimpar pel punt on es veuen les restes d'una rampa artificial, ara esbucada, que facilitava el pas del Grau. En tot cas, l'esquerda es pot superar si li donam la volta per la part superior per un terreny molt envaït per la vegetació». (Mallorca vora mar, 2003).
Localització: Al terme de Pollença, situat entre la font de la Caleta, el morro de la Caleta, el coal de les Morenes i el pas del Forat. Zona d'exclusió
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: Dolors Domínguez

Foto: Dolors Domínguez

Foto: J. Riera

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Gravet, pas des; (Escorca)
Descripció: ● Fàcil, és el camí de ferradura que popularment s'anomena camí de sa Costera.
Grau: Escaló, esglaó, en aquest cas amb la forma diminutiu. "Els camins que s'enfilen per les cingleres ho fan pels graus, és a dir, aprofitant els esvorancs que s'hagin pogut més o menys produir per a tallar-s'hi graonades que en permetin vèncer l'obstacle al pas que representen". (C. Domindo, 1985).
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el coll de na Polla, el coll de Biniamar i sa Fàbrica des Llum.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
 
  
Guida, pas den; (sArracó, Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.Creim que el camí GR, Variant A s'Arracó, Tram 3, passa pel pas.
Localització: Al terme d'Andratx, entre el puig d'en Guida i el puig d'en Corso.
Enllaç: Wikiloc🔗
Sector del mapa del Consell on apareix el pas
 
H

Herba Tendre, pas de s; (puig de sa Creu, Caimari, Selva)
Descripció: Moderat. No és molt difícil, s'ha de donar una passa un poc exposada. Hi ha un petit marge. Per arribar-hi, des del camí de s'Hort, s'ha de superar una forta pendent i alguna rosseguera.
Addenda: Permetia pujar des del camí des Horts al puig de s'Ermita, on hi havia un cable per baixar feixos de llenya.
Localització: Al terme de Selva, al turó de s'Ermita del puig de sa Creu.
Foto: J. Riera
 
  
Heura, pas de s; (Sóller)
Descripció: Moderat. El terreny que ve després de superar-lo és de mala petja.
Addenda: "Connecta la coma de cala Ferrera amb la possessió de Bàlitx d'Amunt i sa Tanca des Bous". (Mallorca vora Mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 200-350 m. Al terme de Sóller, situant entre el coll de cala Ferrera i sa tanca des Bous.
Foto: J. Riera
 
  
 Heura, pas de s' / Partió, pas de sa; (Valldemossa-Bunyola)

Descripció: Moderat. Es tracta d'una fesa on hi ha una gran heura i unes columnetes de formigó que marquen la línia fronterera entre Valldemossa i Bunyola. L'aproximació, des de la coma de s'Heura o de ses Sitges, és bastant rosta. (Informador: Antoni Bauçà, el qual em donà el nom de pas d'en Sebastià, ja que en el moment de fer l'excursió no tenien cap nom). He sentit a dir que alguns l'anomenen pas de sa Partió.
Addenda: L'informador anota: "El pas ara en desús i que fou usat molt abans es desconegut pels excursionistes i nosaltres el batiarem amb el nom d'en Sebastià per donar un valor mallorquí a aquest pas amb honor al pare i al padrí dels meus nets, i que el va retrobar el meu gendre cercant una via d'escalada que en aquest cas li hauríem posat la via d'en Sebas".
Localització: A la partió dels termes de Valldemossa i Bunyola, a la coma de s'Heura o de ses Sitges, Pastoritx, situat entre el puig de sa Font (966 m), el penyal de sa Rata (898 m) i la coma de s'Heura.
Enllaç:


Fotos: Antoni Bauçà

Foto: J. Riera

Sector del mapa de l'Ajuntament de Valldemossa, on apareix situat el pas
 
  
Honor, pas d; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, és un camí. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, encara que no està situat a la muntanya comunal.
Addenda: "Para hauer de entrar a Orient a la parte derecha por las comunas de Buñola hay un passo que dizen la fuente del verger del coll de Alfabia". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre el coll d'Honor i es Picot.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas


Fotos: J. Riera
 
 
I

Illeta, pas de s; (puig de Bàlitx, Sóller) 
Descripció: Un poc difícil, sobretot el tram més oriental, ja que és exposat, i normalment humit pel fet d'estar en un lloc obac. És una continuació del pas d'en Barona.
Addenda: "Comunica amb les valls de Can Bi i sa Figuera, i és emprat des de cada vessant per accedir al puig de Bàlitx". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 300 m. Al terme de Sóller, a l'extrem sud-oest del puig de Bàlitx.
Foto: J. Riera
 
  
Iràs i no Tornaràs, pas d’; (torrent de Mortitx, Pollença)
Descripció: ♦♦ Només per experts. Molt exposat i vertiginós. Equipat amb cables. Via ferrada. La descripció de Miquel Mesquida Melero, extret del web Trotatramuntana🔗 "es un paso impresionante, solo para personas muy bien entrenadas, con buena técnica y sin ningún miedo a la altura, a mi personalmente me fascinó, no sabría decir que me gustó mas, si el torrente o el paso, pero lo repito un paso solo para expertos".
Iràs i no Tornaràs: "Al·legories de contes infantils". El Castell d'Iràs i no Tornaràs, figura a les Rondalles Mallorquines d'Antoni M. Alcover (Vol. VII, 1916).   
Localització: Al terme d'Escorca, a la part final del torrent Fondo de Mortitx.
Foto: Trotatramuntana

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pasJ

Jaume, pas den / Font Nova, pas de sa; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil, és un pas llarg, hi ha alguna passa exposada. No està equipat.
Addenda: Pren el nom del seu descobridor, Jaume Tugores. Li seria més adient el nom de pas de sa Font Nova, per la seva proximitat.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre es Rutlo, la font Nova i la font de s'Avenc.

Enllaç: Senderomallorca🔗
Foto: Extreta de la web Sendero Mallorca
 
 
Jeroni Gros, pas de can; (Sóller)
Descripció: Moderat, equipat amb un cable. Es pot trobar la barrera tancada. Segurament, aquesta condició va relacionada amb la temporada de caça.
Localització: Al terme de Sóller, situat entre el racó d'en Barona i el puig des Moro.

Fotos: J. Riera
 
 
Jonquera, pas de sa; (Artà)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix al Nomenclàtor Toponímic. Hi ha la possibilitat que sigui el pas de sa Cabra, situat al torrent de sa Jonquera.
Localització: Al terme d'Artà. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Jovera, pas de na; (Planícia, Banyalbufar)
Descripció: Fàcil, és un portell que dóna pas al camí que surt de Planícia i entre a Son Fortuny.
Addenda: "El nom ve donat per la contigüitat amb un antic sementer a la banda d'Estellencs dit na Jovera. Per aquest portell hi havia un conveni entre Son Fortuny i Planícia que limitava el pas dels carros de carbó provinents de la possessió estellenquina que es dirigien cap a Ciutat, evitant d'aquesta manera baixar fins al poble. Aquest permís durava tot l'estiu fins aproximadament principis d'octubre". (Sa Mola de Planícia. El vessant nord-oest, 1999). 
Localització: Al terme de Banyalbufar, a la partió de les finques de Planícia i Son Fortuny.

Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera


Juetes, pas de ses; (Sóller)
Descripció: ○ No tenim referències. Segurament ha desaparegut degut a la inestabilitat del terreny. Era un pas de contrabandistes. (Informant: Lluís Sanchis).
Localització: Al terme de Sóller, per es Joncar de la costa de s'Illeta. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
 
L

Línia, pas de sa / Fil, pas des; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil. Bastant més abrupte que el pas de na Bel, el qual es troba a uns metres d'aquest. Trobarem alguna fletxa vermella.
Línia / Fil: En aquest cas es refereix a la línia de l'estesa elèctrica que venia del Gorg Blau i anava a Mancor, i que passava per aquest indret.  
Addenda: Llegim a la GEM que: «Antoni Bibiloni Pericàs, amo de Massanella, s’interessà per les novetats de la tècnica. A València contemplà l’enllumenat elèctric i en portà un petit alternador, que instal·là a Massanella, on, segons una tradició local, fou encesa (1902) [1901] la primera bombeta elèctrica de Mallorca. Construí després l’estació hidroelèctrica del Gorg Blau i, a través del denominat, des d’aleshores, coll de sa Línia, proveí (1905) de subministrament elèctric el poble de Mancor de la Vall i, finalment fundà (1906) la companyia elèctrica Antoni Bibiloni i Cia. A la paret lateral de can Bajoca s'observa un aïllador per la línia de les cases de Massanella». Rectific la data (1902) ja que està equivocada. Fou l'any 1901 que aconseguir encendra la primera bombeta elèctrica a Mallorca.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el pas de na Bel, la font de sa Teula i es Frontó.
Enllaç:
Foto: Angelika

Foto: Toni Sureda (Socay)

Pal que sostenia aquella estesa elèctrica. Foto: Angelika

Aïlladors originals d'aquella línia elèctrica. Foto: J. Riera 
 
 
Loco, pas des; (Sóller)
Descripció: ○ No tenim referències, però vists els penyals per on se situa, per força ha de ser exposat.
Localització: Al terme de Sóller, situat al nord del pas des Pi.
Enllaç:
 
 
Lladre, pas des; (Campos)
Descripció: Fàcil.
Localització: Al terme de Campos, a les salines des Trenc.
Enllaç:
Ortofoto on apareix assenyalat el pas
 
 
Llarg, pas des coll; (Escorca)

Descripció: Moderat, no és gaire difícil, s'ha de fer alguna petita grimpada. La sortida cap a Muntanya és un poc laberíntica.
Llarg: "Que té una cosa relativament extensa d'un extrem a l'altre". (DCVB).
Addenda: Cita el coll Llarg, Mascaró Passarius i Jesús García Pastor. 
Localització: 463 m. Al terme d'Escorca, entre el clot de sa Deu (o clot de Déu, també anomenat les Pedrisses), el torrent de Muntanya i el penyal des Corb.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas


Llebre, pas de sa; (Vilafranca de Bonany)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
 
  
Llebres, pas de ses; (Peguera, Calvià)
Descripció: Fàcil, és tracta d'un camí públic, on se situa el camp de futbol de Peguera, del qual pren el nom, Camp Municipal 'Es Pas de ses Llebres'.
Localització:

Enllaç:
 
  
Llençol, pas del; (Fartàritx, Pollença)
Descripció: ● Moderat, bastant brut de vegetació. Hi ha algunes pedres compostes. Devia ser una via ràpida per arribar a Fartàritx d'en Vila.
Addenda: Uns metres més al nord, la paret presenta una gran clapa llisa i blanca per la qual pensam que prengui el nom el pas, com molts d'altres, que agafen el nom per la característica geomorfològica o geològica de l'indret on se situa.
Localització: Al terme de Pollença, situat entre la font de can Picassa, el pas del Pi i Fartàritx d'en Vila.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Lleó, es pas des; (Campos)
Descripció: ○ No tenim referències, però per l'orografia planera del municipi de Campos pensam que no té que ser dificultós. Podria ser un pas per salvar una síquia o un petit torrentó, o simplement un camí.
 Localització: Al terme de Campos, a Son Catlar.
 Enllaç:
Ortofoto del sector on hi ha el pas
 
  
Llis, pas / Forrellat, pas des; (Escorca)
Descripció: Difícil, equipat amb cadenes. A la part de baix trobarem restes de marges.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
Addenda: "Permet el trànsit des des Tossals Verds a Coma-sema i Cúber. El pas, en sentit estricte, permet accedir al llit del Torrent de Cúber, vora la separació dels termes d'Alaró (Solleric), Bunyola (Coma-sema) i Escorca (Cúber i es Tossals Verds marcada per una fita. Fins aquí arriben les restes d'un camí de ferradura procedent de sa Coma. Posteriorment, la part final del pas discorre per un petit llisar, fet que explica el topònim. Es continua, cap a Coma-sema, a l'altra banda del torrent pel Passetet Llis". (A. Ordinas, G. Ordinas i A. Reynés, 1995).
Jesús García Pastor anota: "Aquest és el Pas des Forrellat en la seva part més compromesa, escalonat i sense gran dificultat, al peus d'uns elevats penyals verticals. Després segueix sortejant l'empinat coster molt a la vora de l'encletxa del torrent, en alguns trossos visible i en altres per damunt roques nues, però sempre sense possibilitat d'altra sortida". (Rutes..., 30). 
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre es salt des Cans i el torrent d'Almadrà.
Foto: J. Riera
 
 
Llis, pas; (serra d'Alfàbia, Sóller)
Descripció: Moderat. Es tracta d'una petita grimpada, equipat amb una piqueta metàl·lica. En banyat es pot complicar ja que s'ha de passar una roca llisa inclinada. D'aquesta roca llisa li ve el nom.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
Localització: Al terme de Sóller, a pocs metres de la línia divisòria entre Sóller i Bunyola. Situat a la serra d'Alfàbia, entre sa coma Carnissera i sa Planella.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Llis, pas; (can Bosc, Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
 Localització: Al terme de Pollença, a la possessió de can Bosc.
 Enllaç:
 
    
Llis / Roca Llisa, pas; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referencies.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
Localització: Al terme d'Escorca, al puig de Massanella.
Zona d'exclusió.
Foto: A Sureda
 
  
Llis, pas; (Esporles)
Descripció: ○ No tenim referències.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
 Localització: Al terme de Banyalbufar, als puntals de Planícia.
 Enllaç:
 
  
Llis, passetet; (torrent d'Almadrà)
Descripció: ○ No tenim referències.
Llis: "D'una superfície tota igual i suau al tacte; sense gens d'aspror". (DCVB).
Addenda: Segons l'obra 'Es Tossals Verds, nom per nom' (1995) quan s'ha superar el pas Llis "es continua, cap a Coma-sema, a l'altra banda del torrent pel Passetet Llis".
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el pas Llis i el torrent de Cúber.

Enllaç:
 
  
Llisar, pas des; (Son Vic, Esporles) 
Descripció:  Fàcil, és tracta d'un típic camí de muntanya.
Addenda: "És la part de camí que puja dibuixant una ziga-zaga i que salva els estimballs del comellar de s'Aljub, a uns 600 metres d'altitud. Donat que passa vorera la franja de timbes coneguda com es Llisar, els habitadors de la zona li dotaren d'aquesta designació. Juntament amb el que puja per la coma d'en Batle (dins Son Balaguer), són els únics accessos de ferradura practicables per assolir la part superior de la mola de Planícia". (Superna. Una vall a través de la història i els seus noms, 2001).
Localització: Al terme de Puigpunyent, situat a la mola de Son Vic, de la mola de Planícia.
Enllaç: Mis días de Montaña🔗
Foto: E. Alonso
 
 
Llobera, pas de na; (Puntals de Planícia)
Descripció: ○ No tenim referències.
 Localització: Al terme de Banyalbufar, als puntals de Planícia.
 Enllaç:
 
  
Llosa, pas de na; (Formentor, Pollença)
Descripció: ○ No sabem si es tracta d'un pas que puja des de la mar, o simplement que s'obrí pas per fer passar el camí vell del Far.
Localització: Al terme de Pollença, situat entre la canal de cala en Gossalba i el puig de la Roca Blanca.
Enllaç:
Sector del mapa IGN on apareix el pas
 
 
Llosa des Mart, pas de sa; (sa Muntanya, Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències. Deu esser una via ràpida cap a la vall de Biniforani?
Addenda: Podem llegir a Toponimiamallorca🔗 "Qui sap si un mart de considerables dimensions caigué a un parany preparat a les terres de sa Muntanya, a Bunyola, recordant-se per sempre el lloc amb el nom de sa llosa des Mart".
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre el pas de sa Fesa i el camí de sa Muntanya. 
Enllaç: 
Sector del mapa IDEIB on apareix el topònim
 
  
Lloses, pas de ses / Llosa, pas de sa; (barranc de Biniaraix, Sóller)
Descripció: Difícil, és una cornisa bastant exposada, habilitada amb pedres planes.
Llosa: "Pedra plana, relativament prima, de forma rectangular o quasi rectangular, usada principalment per a pavimentar o per a cobrir edificis; cast. losa, laja". (DCVB).
Localització: Al terme de Sóller, situat entre el salt des Cans i el camí des barranc de Biniaraix.
Foto: M. Barranco
Foto: J. Riera

Lluïsa, pas de na; (vegeu: Regata, pas de sa)
     
 
 
M

Madona, pas de sa; (puig des Albellons, Caimari, Selva)
Descripció: Fàcil. Enllaça amb un camí de carboners que acaba a un rotlo de sitja.
Addenda: "L'any 1900, a Caimari hi havia censats trenta-dos carboners, que deu anys després havien passat a cinquanta-vuit. A l'any 1920 el nombre de carboners ja arribava als noranta-nou i els establiments de carbó eren set. No obstant això, amb l'aparició del gas butà, l'elaboració de carbó deixà de ser rentable i els carboners caimariencs abandonaren els ranxos dels alzinars, tot i que s'hi treballà fins als anys seixanta del segle XX". (Sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc, 2006).
Localització: Al terme de Selva, situat al puig des Albellons.
Foto: Grup Raconers

Foto: J. Riera

Sector del mapa on apareix el pas (Sa Comuna de Caimari)
 
 
Maiol, pas den / Mallol, pas den; (sa Calobra)
Descripció: Difícil, s'han de fer algunes grimpades.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el port de sa Calobra i ses Estepes.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Doblevuit Grup de Muntanyisme
 
 
Mal Pas, el; (coll de la Creueta, Pollença)
Descripció: Desaparegut per la construcció de la carretera de Formentor. Segons J.M. Torres Velasco "[...] en aquest punt es troba el coll de la Creueta, on antigament s’iniciava un camí tortuós i ple de dificultats anomenat el Mal Pas, fins travessar el punt conegut com a la Bretxa (el Mirador del Colomer també es diu Mirador del Mal Pas)". El poeta Costa i Llobera diu:
“[…] Era costum que un present
fes per la tosa
cada fadrina rumbosa
a l’estimat,
si ja estava concertat
lo noviatge.
Per això un antic missatge
prou s’encamina,
cualcant a la pollencina
un mul de bri,
per aquell aspre camí
de la Talaia,
a on lo Mal-Pas esglaia
fent-se admirar.
Deixant enrera pinar […]”

Pep Bordoy també menciona aquest pas a la seva llarga glosa titulada "La història de la nevada".

"[...] Em vaig mirar el Colomer
que es veu molt bé del Mal Pas
i es veia tan blanc i ras
com la flor del taronger
lo que m'estranya també
que algun pintor no el pintàs [...]".
Mal Pas: Formula amb què es designa un terreny accidentat, de difícil accés.
Addenda: Els germans Sastre fan referència al pas, diuen: "[...] baixam ran del penyalar del vessant nord-oriental que domina el traçat de la carretera entre el Mal Pas i el Voltor". (Marines de Tramuntana, 2002).
La talaia d'Albercutx es va aixecar a finals del segle XVI (1565 GEM), a 390 m sobre el nivell de la mar. És de forma cilíndrica, lleugerament cònica, amb matacans i gàrgoles; terrat i portal d'accés a 9 m d'altària. És coneguda també  com a talaia de Formentor i talaia Major de Pollença. A la relació de 1769 únicament se senyala que la torre està al predi d'Albercutx, propietat de Francesc Marc, que tenia tres torrers i que feia focs. Després de 1972, el seu propietari, Francesc Capllonch Miteau, hagué de pledejar per evitar que fos enderrocada, per substituir-la per una bateria de canons. El 1983, el Consell de Ministres aprovà un Decret per expropiar-la i instal·lar en el seu lloc una ràdio farola. L'Ajuntament de Pollença posà un interdicte i l'Estat s'abstengué de destruir-la.
Albercutx "Pareix derivat d'alberg, amb el sufix-utx que pareix ser una forma mossàrab del sufix llatí-ûcěus". (Mascaró / GEM).   
Localització: Al terme de Pollença, a la Bretxa, entre la talaia d'Albercutx, el puig de l'Àguila i la punta de la Nau. Destruït per la carretera de Formentor.
Enllaç: Puntinformatiu.cat🔗
Foto: Hans Monheim (Font: Punt Informatiu, Pollença)

Sector del mapa del Consell on apareix situat el pas

Sector del mapa Alpina on apareix situat aproximadament el pas
 
 
Mal Pas, es / Sanutges, pas de Son; (Banyalbufar)
Descripció: Moderat, és un antic camí molt desfet. Si feim el pas de baixada, després trobarem una bona rosseguera. Rebetiat modernament per pas de Son Sanutges.
Mal Pas: Formula amb què es designa un terreny accidentat, de difícil accés.
Localització: Al terme de Banyalbufar, al vessant nord de la mola de Planícia.

 
 
Mal Pas, sementer des / Mal Pas, pujol des; (Mossa, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències del pas. Només sabem que hi ha dos jaciments arqueològics (navetes), denominats 'Sementer des Mal Pas' i 'Pujol des Mal Pas'.
Mal Pas: Formula amb què es designa un terreny accidentat, de difícil accés.
Addenda: "En la toponímia el mal té una presència molt més discreta i quasi sempre circumscrita a l'aparició d'alguna dificultat en el terreny. Aquesta pot ser del tipus d'un accés complicat a la mar (es Mal Entrador, es Mal Entrar Gran), algun obstacle que s'interposa en el camí (es Mal Pas, Regueró de sa Passa Mala), un terreny especialment difícil per transitar-hi segurament perquè es troba molt erosionat (Mal Torrent de Maçana, es Mal Lloc, sa Costa Mala, sa Mala Costa, ses Males Roques, sa Roca Mala, l'Esquena Mala) o alguna característica negativa com pot ser un lloc poc productiu o la presència d'aigües estancades (ses Males Cases, ses Males Pesqueres, font de Malany, pedra des Mal Temps)". Toponimiamallorca🔗
Localització: Desconeixem la situació del pas. Al terme d'Escorca, a la finca de Mossa, prop de les cases.
Enllaç:
Sector del mapa IDEIB on se situen els jaciments (Deferència de Joan Maiol)
 
 
Mal Pas, barranc de sa coma des; (Calvià-Palma)
Descripció: ○ No tenim referències del pas. La coma està envaïda per la vegetació.
Mal Pas: Formula amb què es designa un terreny accidentat, de difícil accés.
Addenda: "En la toponímia el mal té una presència molt més discreta i quasi sempre circumscrita a l'aparició d'alguna dificultat en el terreny. Aquesta pot ser del tipus d'un accés complicat a la mar (es Mal Entrador, es Mal Entrar Gran), algun obstacle que s'interposa en el camí (es Mal Pas, Regueró de sa Passa Mala), un terreny especialment difícil per transitar-hi segurament perquè es troba molt erosionat (Mal Torrent de Maçana, es Mal Lloc, sa Costa Mala, sa Mala Costa, ses Males Roques, sa Roca Mala, l'Esquena Mala) o alguna característica negativa com pot ser un lloc poc productiu o la presència d'aigües estancades (ses Males Cases, ses Males Pesqueres, font de Malany, pedra des Mal Temps)". Toponimiamallorca🔗
Localització: Desconeixem la localització del pas en concret. Al terme de Palma, serra de na Burguesa, al barranc de la coma des Mal Pas. A la coma s'hi localitzen diverses cavitats Endins, 25🔗 
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Trail Running Mallorca
 
 
Mal Passos, es; (Caimari, Selva)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix a "Sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc".
Mal Pas: Formula amb què es designa un terreny accidentat, de difícil accés.
Localització: Al terme de Selva, a sa Comuna de Caimari, entre el comellar de s'Home, clot des Mercadal i s'Esquerda de sa Serra. 
Enllaç:
Sector del mapa on apareix el pas (Sa Comuna de Caimari)
 
   
Mamellada, pas de sa; (Campanet)
Descripció: ○ No tenim referències. Tenim l'indret on apareix el topònim.
Mamellada: "La llet que cap dins una mamella; la que es dóna a un infant en una vegada de mamar". (DCVB).
Addenda: "Comellar del terme de Campanet, situat al vessant meridional del puig de na Pelada, din la possessió de Biniatró. És un roquissar d'accés difícil, amb vegetació de garriga rasa. Aboca les seves aigües al torrent de Teló. Dóna nom al pas de sa Mamellada, a la partió de les possessions de Biniatró i Santiani". (GEM).
Localització: Al terme de Campanet, entre na Pelada, el coll de s'Esquena i s'Hort de Biniatró.
Enllaç: 
Sector del mapa de l'Atles de la GEM on apareix el topònim
 
  
Marc, pas den; (Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, equipat amb una escala metàl·lica, cables i corda. Al final trobam una antiga xapequeta clavada.
Addenda: «Es Pas d'En Marc, tenía en sus últimos metros, una gruesa cuerda que permitía culminar la escalada al Teix. Pues, por estos tres últimos pasos [pas des Racó, es Saragall de can Boqueta i es pas d'en Marc], y de modo preferente por el Pas d'En Marc, hacia el año veinte, se introducía el contrabando en Mallorca que era desembarcado por esta zona. Conozco a diversos ex-contrabandistas que se pasaban buena parte del año transportando a hombros sacas de tabaco con un peso de 54 kgs. por una gratificación consistente en diez pesetas y una pastilla de picadura. Generalmente eran paquetes de una libra de peso, de "Flor de Mayo", "Gener", "Competidor", "La Rosa", "Flor de Riglay", etc. Estas sacas de 54 kgs. por el precio indicado, los porteadores tenían que llevarlas desde un lugar de la costa, generalmente en las inmediaciones de la cala de Deyá, hasta Bunyola, a pie y a través del Teix. Cuando usted contemple los riscos donde se abren los puertos de paso, quedará maravillado del gigantesco esfuerzo que suponía el transporte del contrabando hacia los lugares poco vigilados de la isla, y el valor que derrochaban los porteadores por dos duros y una libra de tabaco, contrabandistas, que se nos antoja, hoy, debían tener una resistencia física extraordinaria, poco menos que legendaria». (Mascaró Pasarius, 1974).
Localització: Al terme de Deià, situat entre el pla d'en Marc i sa Galera.
Foto: Angelika
 
  
Marca, pas de na; (Deià)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme de Deià. Desconeixem la seva situació.
Enllaç: 
 
  
Marge, pas des; (Escorca)
Descripció:  Moderat, és un antic camí de ferradura tancat amb un marge. "El camí salva els espadats ajudat pel marge que dóna nom al pas". (Catàleg dels Antics Camins...). "[...] tampoc té cap dificultat, si no és la de trobar-lo; i, en cas negatiu, no hi ha possibilitat de baixar per altre lloc [...] Deu el seu nom a un petit marge que tanca una encletxa del roquissar". (Rutes..., 75). La dificultat radica en el relleu abrupte i rost que hi ha per arribar-hi.
Marge: "Vora, especialment d'un terreny o altra cosa que forma graó o desnivell; cast. margen". (DCVB).
Addenda: Aquest impressionant camí comunicava Tuent amb la vall de Bini, a través dels passos des Marge i des Ruc.
Localització: 362 m. Al terme d'Escorca, al camí de peu que va de Bini Petit a cala Tuent, situat entre es Bassol, sa Paret Llarga, la penya de Bini i ca Fra Puig.
Foto: Rutes Amagades de Malorca, 75

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Marge II, pas des / Paret Llarga, pas de sa; (Escorca)
Descripció: Difícil. El terreny per arribar-hi des del camí de sa Costera és molt rost. S'ha de caminar per una llarga rosseguera.
Addenda: "Un poc abans d'arribar a la desviació de la fàbrica d'electricitat, sortirem del camí per prendre cap a l'esquerra, en un lloc situat després d'un esperó de roca i abans d'un punt on el camí passa entre una roca i un pi, per fer just després una volta a l'esquerra. No és evident, però es tracta de l'únic indret on tenim la possibilitat de pujar per l'esquerra muntanya amunt. El primer tram està envaït per argelagues i aritges, però un poc més endavant arribarem als peus d'una rosseguera que és la millor opció per pujar. Superada la rosseguera -ens ho hem de prendre amb calma-, la pujada continua, serpentejant, per un comellar estret de càrritx -encara més empinat- fins a un lloc que sembla un cul de sac. Quan arribem a la part superior, entre impressionants parets de roca, ens sorprendrà l'existència, a l'esquerra, d'un marge: és el pas des Marge -un dels dos que hi ha en aquesta zona-". (Vallcaneras, 1996).   
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre sa Fàbrica d'Electricitat i se Paret Llarga.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Marge del Cor de Jesús, pas des; (Esporles)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme d'Esporles. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Marge de Son Tries, pas des; (Esporles)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un tirany que salva un graó natural i passa per un marge.
Localització: Al terme d'Esporles, a prop de l'àrea recreativa de Son Tries.
Enllaç: 
Foto: Dolors

Foto: J. Riera
 
  
Marge Petit, pas des; (Puig Major, Escorca) 
Descripció: Difícil. Es tracta d'una grimpada bastant vertical per una escletxa en diagonal, on trobam un petit marge.
Localització: Al terme d'Escorca, situat al penyal des Migdia, del puig Major.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Doblevuit Grup de Muntanyisme
 
 
Maria, pas de na; (Bunyola)
Descripció:  Moderat. És una baixada d'aigua, un poc delicat en baixada.
Addenda: "No és que la cosa tengui cap dificultat pels àgils i decidits; pels qui no ho són tant, però, aquests petits obstacles s'ageganten fins a semblar quasi insuperables. Per això creim que aquest pas no és recomanable més que per determinades persones". (Rutes Amagades de Mallorca, núm. 22, 1967). Vibot, l'autor de "Crims, infàmies i immoralitats a bunyola i Orient (Segles XVI-XIX)", es demana per on fugiren els assaltants de la possessió des Freu, diu: "Després d'aquest assalt, es perdé la pista dels aterridors escàpols. Qui sap si anaren cap als boscos d'Alfàbia, cap a Lluc per Coma-sema o bé a Sóller, pel difícil pas de na Maria". 
Localització: 764 m. A la partió entre els termes Bunyola i Escorca, a la serra d'Alfàbia, entre el puig des Coll des Jou, es Cornadors i el bosc de Coma-sema.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Guillem Seguí
 
  
Maria, pas de na (camí); (Bunyola-Escorca)
Descripció:  Fàcil, és un antic camí de ferradura. En alguns trams s'ha fet malbé. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 8 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre".
Addenda: «En terres d'Escorca trobam primer el pas de na Maria, per on es va a Orient, important altre temps des del punt de vista militar ja que donava accés al castell d'Alaró, on sembla que es guardaven les joies de l'església parroquial de Sóller en cas de perill de moros. També era la via més ràpida per als homes d'armes d'Orient i d'Alaró que acudien a auxiliar-nos. El seu interès estratègic queda remarcat durant el segle XVI, moment en què el perill d'invasió fou tan acusat que es va preveure l'evacuació de la població a uns últims reductes situats a les muntanyes. Un d'ells, el fort de Cúber, Almallutx, Binimorat i l'Ofre havia d'ésser guardat per 115 homes, quatre dels quals s'havien de situar en el pas de na Maria. La seva importància militar disminuí amb els nous sistemes defensius, però encara el 1864 el tinent Luis de Miguel descriu l'itinerari entre Sóller i Orient, de 9.772 metres, entre altres 47 de l'illa, no sense advertir que el camí era "fatigoso por la acusada pendiente de las cuestas y lo descarnado del piso"». (Els camins de ferradura de la vall de Sóller, Antoni Reynés Trias).
"Passo de na Maria a la mano isquierda encima de Orient". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Entre els termes d'Escorca i Bunyola, situat entre el puig de na Maria, el pas de na Maria i el bosc de Coma-sema.
Mapa d'Antoni Verger de 1596 on apareix el pas

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Maria, pas de na; (Pollença) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme de Pollença. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
  
Maromes, pas de ses / Vergera, pas des; (Valldemossa) 
Descripció:  Moderat. Aprofita l'escalonament del coster. Habilitat per caçadors amb escales de fusta i, ocasionalment, gruixudes cordes que donen nom al pas. S'instal·len i es retiren coincidint amb la temporada de caça de colls. 
Maroma: "Corda molt gruixuda; cast. maroma". (DCVB).
Addenda: Segons m'informa l'amic Llorenç Soler, en aquest cas, el pas, és més conegut a Valldemossa com a pas des Vergera, el qual pren el nom dels caçadors d'aquests colls de tords.
Localització: Al terme de Valldemossa, situat entre la font de na Noguera i na Torta.
Foto: Dolors

 
 
Marssesques, pas de ses; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. Figura al llibre 'Fites i fetes. Trescant per la serra' de Miquel Martorell.
Addenda: "En Paco amb son pare i altres homes anaven a pescar oblades. Passaven pel pas des Corral o pel pas de ses Marssesques per arribar a la mar. Aquests dos passos durant els anys en què va viure el seu padrí servien per fer contraban de cafè, sucre, etc. i ho traginaven fins a Alaró per dins la muntanya". (M. Martorell, 2011).
Localització: Al terme d'Escorca, entre ses Marssesques i el corral d'en Figuera.
Enllaç:
Mapa aparegut a Fites i fetes. Trescant per la serra on figura el pas
 
 
Mart, pas des; (serra d'Alfàbia, Bunyola)
Descripció:  Fàcil, és un pas natural entre roques.
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre el pla de les Antenes i el penyals des Corbs.
Foto: J. Riera
 
  
Martorell, pas den; (Ariant, Pollença)
Descripció: Difícil.
Localització: Al terme de Pollença, situat entre cala Solleric i la font del Solleric. Zona d'exclusió. 
Foto: Arnau Bisquerra
 
 
Martorella, pas de na / Costa, portell de sa; (Fornalutx)
Descripció: Moderat, és un antic camino bastant desfet i amb molt de rost.
Addenda: "Comença el camí a la carretera vella de Monnàber un cop passada la desviació que du a les cases de sa Lleita. Escalonat i empedrat passa per la font de na Martorella que es troba en bon estat i s'ha netejat recentment [1993]. Passa després per un tram esllavissat en certes dificultats d'orientació, per continuar després amb aquestes mateixes dificultats per un camí just empedrat en els trossos de més pendent. Els marges es troben en aquesta zona molt deteriorats a causa de les caigudes de roques que es produeixen. Cal destacar l'espectacularitat del camí, ja que salva un gran rost en molt poc espai". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).  
Localització: Al terme de Fornalutx, situat entre la font de na Martorella, la coma de Son Torrella i ses Solanes. 
Foto: J. Riera
 
  
Mata, pas de la; (Ternelles, Pollença)
Descripció: Fàcil. Si no ens equivocam, es tracta d'un camí de muntanya.
Addenda: Una de les pujades habituals al puig Gros de Ternelles, segons podem llegir a Toponimiamallorca🔗 "Com que ens sentíem amb forces pujàrem i baixàrem del puig Gros de Ternelles aprofitant les vies més habituals: el coll des Coloms, el pas de la Mata i el coll de Tiapau". 
Localització: Al terme de Pollença, entre les Mates Velles, l'Esquena Mala i el Tormassot.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗

Fotos: J. Riera
 
  
Mata, pas de sa; (torrent de Lluc, Escorca)
Descripció: Moderat, trobarem alguna passa un tant aèria. Prop del jaç del torrent, s'ha de passar per dins una mata, la qual dóna nom al pas.
Mata: "Planta terebintàcia de diferents espècies del gènere Pistacia, i especialment la Pistacia lentiscus, arbust de plantes tortuoses, fulles petites paripinnades de vuit fulloles allançades amb el peciol alat, flors purpurines dioiques apètales, i fruit en drupa; abunda pels camps incultes, sobretot de les Balears, on forma les garrigues del pla; cast. mata, lentisco, charneca". (DCVB).
Addenda: "Hom assoleix altre cop el torrent prop del pas de sa Mata, el qual s'esmuny per mates atapeïdes de llentiscle. Els penya-segats es tornen ara més alts, la llera del torrent més ampla, als costats es veuen estratificacions quasi horitzontals estriades per la pluja. L'escenari esdevé grandiós, els abruptes penya-segats s'alcen a cada banda tombant-se a dalt cap a dins; per les mates voleien infinitat d'ocells, que amb la bonior de les mosques són els únics que trenquen la quietud que domina aquest lloc". (Les Balears, [1884] 2002).
"Evita, sortint pel marge dret, l'únic salt considerable del Torrent de Lluc. Superat l'obstacle, el pas retorna al llit del torrent per dintre d'un gran exemplar de mata. L'arxiduc ja deixà constància tant del topònim com de l'explicació". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: 270 m. Indret geogràfic del terme d'Escorca, situat entre el torrent de Lluc, es Burgà, el cingle de n'Amer i sa Vessa.
Rutes Amagades de Mallorca

Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Matadero, pas des; (puig d'en Galileu, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències, tot i que el topònim suggereix certa dificultat.
Localització: Al terme d'Escorca, al puig d'en Galileu.
Enllaç:
 
  
Matats, pas des; (puig Major, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències, tot i que el topònim suggereix certa dificultat.
Addenda: Es tracta d'un topònim nou posat per alguns muntanyencs.
Localització: Al terme d'Escorca, a la serra de s'Almangra o de na Rius. Zona d'exclusió.
 
 
Mèrlera, pas de sa; (Artà)
Descripció: Fàcil, és l'indret més elevat del camí de ferradura que va dels Establits a l'ermita de Betlem.
Localització: 366 m. Al terme d'Artà, situat entre els Establits i la font d'en Capellà.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
 
 
Mestre, pas des; (Esporles) 
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un camino que salva un gran desnivell.
Addenda: "Can Noguereta / Cas Mestre. És un pas alternatiu que travessa una encletxa ampla on hi ha una paret seca. Una vella escala de pi permet botar-la". (Vibot & Hernández, 2001). Segons aquesta descripció no estam segurs de que es tracti d'aquest rudimentari camí.
Localització: 663 m. Al terme de Puigpunyent, situat a la mola de Sobremunt, entre el pas de sa Nineta i el pas de sa Regata.
Foto: J. Riera
 
 
Miquel, pas den; (lantic? Valldemossa)
Descripció:  Fàcil, és un caminet que bona part va a ran del penya-segat que guaita al comellar des corral des Bous.
Addenda: Possiblement sigui la continuació del camí de ses Fontanelles, interromput quan obriren el camí de carro anomenat pas d'en Miquel.
Localització: Al terme de Valldemossa, situat  entre es corral des Bous i el mirador de Son Gual.
Foto: J. Riera
 
 
Miquel, pas den; (Valldemossa)
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un camí de carro.
Addenda: "...retocat amb barrobins, facilita l'accés dels carros dels carboners des del Pla des Pouet al Camí de s'Arxiduc, a Valldemossa". (Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana, 2009).
Localització: 740 m. Al terme de Valldemossa, situat entre el mirador de ses Basses, el pla des Pouet, el corral des Porcs i el puig des Boixos.
Foto: J. Riera
 
  
 —Moix, pas des; (Sóller)
Descripció: Fàcil. Supera un coster rocós amb bastant de rost. Habilitat amb un marge i un arrambador metàl·lic modern. Utilitzat per caçadors. A un ciment fresc s'hi va gravar el nom del pas. (Informador: Bernat Cifre).
Moix: "Gat, mamífer carnisser de l'espècie Felis catus (Bal.); cast. gato". (DCVB).
Localització: Al terme de Sóller, entre el racó d'en Vives, el pas d'en Capet i el pas d'en Pep Serra. Cal demanar permís ja que està situat dins una finca privada.
Enllaç:
Foto: Benat Cifre

Foto: Bernat Cifre

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas


Mola de sEsclop, pas de sa / (vegeu: Esclop, pas de s)
 

Mola, pas de sa; (mola de Planícia, Banyalbufar) 
Descripció:  Fàcil. És un antic camí de ferradura que passa per un estret comellar.
Mola: "Tossal o penyalar elevat i de cim planer; cast. muela". (DCVB). "Comparant-ho amb la forma de la pedra mola d'un molí o premsa". (Enric Moreu-Rey, 1999).
Addenda: «És l'únic pas de tot Planícia que compta amb camí de ferradura. Aquest serpenteja entre l'únic frau que hi ha darrere les cases, on resten les traces d'un portell». (Vibot, 1999).
Localització: 400 m. Al terme de Banyalbufar, situat entre les cases de Planícia, es Boixar i es Aljubets.
Foto: J. Riera

Foto: Dolors

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Mola, passet de la; (Pollença) 
Descripció: Fàcil, caigut en desús, molt brut d'argelagues i altres plantes espinoses. El pas connecta Lassarell amb la possessió de la Mola.
Mola: "Tossal o penyalar elevat i de cim planer; cast. muela". (DCVB). "Comparant-ho amb la forma de la pedra mola d'un molí o premsa". (Enric Moreu-Rey, 1999).
Addenda: En el terme de Pollença trobam altres passos denominats en diminutiu passets, el passet de la Creu, el passet de la Moleta, el passet de la Mola... segurament per l'escassa dificultat que presenten o per esser un pas de poc importància.
Localització: Al terme de Pollença, situat entre Lassarell, la Tossa del Llamp i la rota de la Mola.
Foto: J. Riera
 
  
Mola dHonor, pas de la (Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura a la relació que acompanya el mapa de 1594.
Mola: "Tossal o penyalar elevat i de cim planer; cast. muela". (DCVB). "Comparant-ho amb la forma de la pedra mola d'un molí o premsa". (Enric Moreu-Rey, 1999).
Addenda: "Passo a la mesma Mola de honor". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)
Localització: Al terme de Bunyola, però no sabem ubicar-lo.
Enllaç:
 

Mola de Son Pacs, pas de sa; (vegeu, Cabaspre, pas de Son) 
 
  
Moles, pas de ses
Descripció: ○ No tenim referències. 
Localització: 
Enllaç:

 
  
Moleta, passet de la; (Pollença) 
Descripció: ● Fàcil, es tracta d'un camí de ferradura que descriu revolts per salvar un graó. Normalment aquest pas es confon amb el pas du Frare, el qual queda a un nivell inferior.
Moleta: Derivat de mola "Tossal o penyalar elevat i de cim planer; cast. muela". (DCVB). "Comparant-ho amb la forma de la pedra mola d'un molí o premsa". (Enric Moreu-Rey, 1999).
Addenda: En el terme de Pollença trobam altres passos denominats en diminutiu passets, el passet de la Creu, el passet de la Moleta, el passet de la Mola... segurament per l'escassa dificultat que presenten o per esser un pas de poc importància.
Localització: 518 m. Al terme de Pollença, situat entre la Moleta i el pas du Frare.
Foto: J. Riera
 
  
Molí de Turixant, pas del; (Turixant, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594 amb la lletra D, al "Fuerte 1 dicho de Lluch".
Molí: "Màquina de moldre, especialment de moldre gra, i per ext., altres matèries; l'edifici on la dita màquina està instal·lada; cast. molino". (DCVB).
Addenda: "Passo en el molin de Turuxant". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Al terme d'Escorca, sa Central de Turixant?
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
  
Molinera, pas de na; (Banyalbufar)
Descripció: ○ No tenim referències.  Apareix citat a la web Toponímia Mallorca.
Molinera: "Muller del moliner, o dona que exerceix l'ofici de moliner; cast. molinera". (DCVB).
Localització: Al terme de Banyalbufar. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
 
Molins de Coanegra, pas des; (Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències, segurament és el camí antic de Santa Maria a Orient. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594. 
Molins: Derivat de molí "Màquina de moldre, especialment de moldre gra, i per ext., altres matèries; l'edifici on la dita màquina està instal·lada; cast. molino". (DCVB).
Addenda: "Passo abaxando a cohanegra el qual se dize de la canal". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Al terme de Bunyola, devia estar situat pel Freu.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
   
Molt Estret, pas; (portell de sa Costa?, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 2 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre". 
Addenda: "...junto a dicho passo hay otro muy pequeño". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: Al terme d'Escorca, entre el pas de la Muntanya d'en Torrella (1) i el 'pas del Barranc anant envers Sóller' (3). Sembla ser el portell de sa Costa. Els autors de l'estudi de la toponímia del mapa de 1594 el situen a la coma des Ribell.
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
 
   
Molt Estret i Baix, pas; (Deià-Valldemossa)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura a la relació que acompanya el mapa de 1594.
Addenda: "En un passo ensima la montaña ques muy engosto y baxo". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Localització: No sabem ubicar-lo. Els autors de l'article no donen cap proposta. Pensam que pugi ser a la Talaia Vella.
Enllaç:
 
    
Morisc, pas; (serra dAlfàbia, Bunyola)
Descripció: Fàcil, és o era un antic camí històric, desfet per la pista moderna que puja a la Serra i a les antenes de la Serra d'Alfàbia. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 6 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre", amb el nom: "Passo Morisch de Alfabia a son Bennasser". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1594)🔗
Morisc: "Propi dels moros; cast. morisco". (DCVB).
Addenda: "De tots els passos anteriors el menys conegut en la seva denominació antiga potser sigui el pas Morisc el qual es situa a una altura de 750 metres, a la cresta que separa les dues vessants de la serra d'Alfàbia, just a l'entrada de la finca de sa Serra per la carretera que puja a les antenes. L'antic camí que conduïa al pas des de s'Hostalet ha desaparegut en bona part degut als despreniments i a les rossegueres però encara és possible resseguir les traces dels nombrosos revolts que feia en el seu ascens per dins l'alzinar". (Toponimiamallorca.net🔗).
Localització: 735 m. Al terme de Bunyola, situat entre el comellar dels Diables i el bosc d'Alfàbia.
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas

Foto: J. Riera
 
  
Morisc, pas des; (serra de Turixant, Escorca) (Hem de revisar la seva situació)
Descripció: Moderat. És un antic accés pel coster nord de la serra de Turixant, que aprofita un collet a la serralada. La descripció de Pep Torrens "A partir del collet, no pujarem al cim, sinó que ens desviarem a la dreta, on trobarem una paret de pedra seca, de partió, amb dos cartells, un de fusta 'Coto Privado de Caza' i un metàl·lic 'Prohibido el paso'. Aquí s'inicia el Pas des Morisc. Baixarem de la paret just al costat del cartell de fusta, on trobarem una petita fletxa vermella, que ens farà baixar per un coster de càrritx amb molt pendent, sense allunyar-nos de les parets de la cresta, que tindrem a la dreta. Abaix ja veurem les cases de Turixant".
Morisc: "Propi dels moros; cast. morisco". (DCVB).
Addenda: "[...] hi ha tres indrets que comparteixen el mateix determinant al·lusiu a aquesta gent: es pou Morisc a la possessió artanenca de sa Canova, es pas Morisc a la serra d'Alfàbia i es pas Morisc a la serra de Turixant. Aquest darrer pas comunica les altes valls d'Almallutx i de Turixant a través de l'aspra serra que les separa. Es tracta d'una alternativa, no gaire còmoda, a la sortida natural d'Almallutx a través del Gorg Blau (antigament el pas des Gorg), tal vegada emprada quan les crescudes del torrent n'impedien el seu trànsit". (Toponimiamallorca.net🔗).
Localització: 900 m. Al terme d'Escorca, situat a la serra de Turixant, entre el puig de ses Vinyes (1108 m) i la font des Joncs.
Enllaç: Serradetramuntana.eu🔗
Foto: Manolo Barranco

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
  
Moro, pas des / Moros, pas des / Rafal, pas des; (Valldemossa)
Descripció:  Té una certa dificultat, sobretot la grimpada final on s'ha de superar una paret alta. (Darrerament es troba el pas tancat a la part de dalt, a Vistamar. Abans de 1552, era anomenant pas des Rafal.
Moro: "Nadiu de l'Africa septentrional, de sang àrab o bereber; per ext., Mahometà; cast. moro". (DCVB).
Addenda: "Recordem el desembarcament dels turcs de 30 de setembre de 1552 que, entrant per sa Cova, caigueren sobre Valldemossa. En la seva retreta varen ser interceptats al pas des Moro i vençuts pel capità Ramon Gual Desmur". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002). / L'Arxiduc (1884) fa referència al pas i als accessos a la Marina: [...] més avall, allà on el carrerany baixa cap al port, defensaven els colls d’aquests salvatges espadats, a dos llocs, devora la barrera des Port i, a l’altra banda del torrent, en el pas des Moro, a l’altra carrerany que baixa des de Son Olesa. La memòria de les sagnants lluites que allà es varen fer és ben present encara ara entre el poble.
És un dels pocs passos que cita Binimelis a la seva obra "Història de Mallorca" (1593), diu: "Determinaron de tomar otro camino, la guía que llevaban les guió por el paso que dicen de Rafal, y ahora le llaman el paso de los moros cosa que espanta a muchos que supiesen ellos semejante paso que los más prácticos del lugar no lo saben". 
La relació que acompanya el mapa de 1594 fa referència a un pas al port de Valldemossa, no sabem si es tracta del pas des Moro o si és el camí de Son Olesa. La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1954)🔗  
Localització: 300 m. Al terme de Valldemossa, situat entre el torrent des Lli, can Déu, el torrent des Salt i Son Mas des Pla del Rei.
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
 
Morro, pas de can; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, és una rampa que permet salvar uns penyals.
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre can Morro, es Picot i el comellar de ses Covasses.
Enllaç:
Foto: J. Riera

Foto: Dolors Domínguez
 
  
Mula, pas de sa; (Calvià)
Descripció: Fàcil, és un camí que creua el torrent de sa Mula. També anomenat camí de Santa Ponsa a Calvià. Dóna nom al barranc del Pas de sa Mula. 
Mula: "Femella híbrida de cavall i somera (mula somerina) o d'ase i egua (mula eguina); cast. mula". (DCVB).
Addenda: "La idea de fer passar la carretera directament de Peguera a Santa Ponça era nova. Fins ara el camí pujava per Torà i baixava pel pas de sa Mula". (Grimalt, 2001). 
Localització: 50 m. Al terme de Calvià, situat entre el collet de Vistes, ses Barraques, l'hort de Son Estades i les marjades de Son Pillo.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Lynceiberico
 
 
Mula, pas de sa; (Sóller)
Descripció: Fàcil, és una senda-rosseguera.
Localització: Al terme de Sóller, situat al cingle de s'Herba.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: J. Riera
 
 
Muntanya den Torrella, pas de la; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 1 del "Fuerte 2 Cúber, Almaluig, Binimorach y Lofre".
Addenda: "...a la montaña den Torrella hay un passo que dizen den Torrella [...] muy engosto y hazer un estrecho en medio de dos peñas que tiene de ancho no mas de siete o ocho palmos". La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi de la població de l'illa (1954)🔗
Localització: Al terme d'Escorca, al puig Major (Pas de sa Pomera Borda?).
Enllaç: 
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas


N

Nana, pas den; (sAlbufera, Muro)
Descripció: Fàcil, es tracta o es tractava d'un rudimentari pontet.
Addenda: "És el primer pas que hi havia, travessant la Síquia dels Polls, quan venim del Pont de Son Carbonell. El pas consistia senzillament en dues bigues i llivanyes o revoltons enmig. Aquests passos eren molt importants per a la gent que conrava les veles de tota aquella part de la marjal murera, perquè a més del dret de pas podien treure pel camí dels Polls les collites d'arròs o hortalisses". (Noves aportacions a la toponímia de s'Albufera, 1994 (2004), Francesc Lillo Colomar). 
Localització: Al terme de Muro, a la síquia dels Polls de s'Albufera.
Enllaç: 
Sector del plànol de s'Albufera on apareix el pas
 
  
Nebot, pas de Son; (Escorca)
Descripció: Moderat, és bastant pendent, amb rosseguera, i alguna grimpada a la part alta. 
Nebot: "Aquest llinatge és una utilització onomàstica del substantiu nebot, que significa 'fill del germà'. L'establiment dels Nebot a Mallorca va produir-se als anys immediatament posteriors a la conquesta catalana; la primera referència concreta la trobam a l'any 1281, quan Romeu de Santa Coloma estableix a Pere Nebot un tros de terra a l'alqueria Galera , del terme de Felanitx [...]". (Els nostres llinatges, G. Mestre).  
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el pas d'Escorca, es Frontó i es coll des Romaní.
Foto: J. Riera
 

Neca, pas den; (sAlbufera, Muro)
Descripció: Fàcil, es tracta o es tractava d'un rudimentari pontet.
Addenda: "Pren el nom de la caseta. És el tercer que ens trobam venint del Pont de Son Carbonell i es troba a uns 80 metres del Pas d'en Polseres". (Noves aportacions a la toponímia de s'Albufera, 1994 (2004), Francesc Lillo Colomar). 
Localització: Al terme de Muro, entre el pont de Son Carbonell i el pas d'en Polseres.
Enllaç: 
Sector del plànol de s'Albufera on apareix el pas
 
  
Negret, pas den; (Sóller)
Descripció: Moderat, pendent pedregosa i cornisa.
Localització: Al terme de Sóller, situat entre la cova d'en Negret i la font de s'Aubi.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Arnau Bisquerra
 
  
Nineta, pas de sa / Son Noguera, pas de / Nou, es pas; (Esporles)
Descripció: Fàcil, camí carreter.
Addenda: " Son Noguera. És l'únic pas de carro existent dins Son Noguera per accedir a sa fita del Ram, el qual salva d'una manera excepcional, després d'un gran nombre de corbes i forts pendissos, els penya-segats que vetlen per damunt la finca". (Vibot i Hernández, 2001).
Localització: Al terme de Puigpunyent, situat entre la font des Tomassos, el bosc de Son Vic i la Fita del Ram.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Dolors
 

Noguereta, pas de Son; (sa Mola, Puigpunyent)
Descripció: Moderat.
Localització: Al terme de Puigpunyent, situat entre el pas des Mestre i el pas de s'Encletxa, a sa Mola de Sobremunt, Fita del Ram.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro
 
  
Nou, pas; (Deià)
Descripció: Difícil. Exposat i vertiginós. Habilitat amb un petit marge.
Nou: "Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada. Posterior a un altre que substitueix o al qual s’afegeix, no el mateix". (EC).
Localització: Al terme de Deià, situat entre el puig des Vent, el pas de can Boqueta i el torrent des Racó.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro

Foto: Grup Doblevuit

Foto: Grup Doblevuit
 
  
Nou, pas; (Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Nou: "Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada. Posterior a un altre que substitueix o al qual s’afegeix, no el mateix". (EC).
Localització: Al terme de Pollença. Desconeixem la seva situació.
Enllaç: 
 
 
Nou, pas; (Puigpunyent)
Descripció: ○ No tenim referències.
Nou: "Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada. Posterior a un altre que substitueix o al qual s’afegeix, no el mateix". (EC).
Localització: Al terme de Puigpunyent. Desconeixem la seva situació.
Enllaç:
 
    
Nou, pas; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, s'ha de superar una paret amb escala integrada, a un antic camí.
Nou: "Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada. Posterior a un altre que substitueix o al qual s’afegeix, no el mateix". (EC).
Localització: Al terme de Valldemossa, situat entre la font des Òbits i la mola de Son Pacs.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Dolors
 
 
O

Obaga, pas des coll de s; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: Moderat, la dificultat radica en el relleu abrupte que hi ha després del pas.
Obaga: "Terreny obac; coster situat cap al nord o a lloc on no toca el sol (or., occ.); cast. umbría". (DCVB).
Addenda: El camí s'anomena de s'Hort (o de s'Hortet) o camí de ses Voltes. Una ancestral bifurcació del camí de sa Calobra a Lluc, que comunicava les cases des Bosc amb el torrent de Pareis. Segons els autors del llibre Torrent de Pareis, històricament formà part de la ruta del contraban que, des de la desembocadura del torrent, passava per la cova de sa Campana i els Clots d'Infern, dirigint-se a Turixant. El nom de camí de s'Hortet li ve degut a un petit hortet que va fer la gent de la possessió des Bosc dins el torrent, per pal·liar les mancances degut a l'escassesa d'aigua que patia aquest predi. Aquest hortet es regava amb l'aigua d'una sínia.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el pas de s'Argamassa i l'avenc de sa Figuera.
Foto: J. Riera
 
 
Oliver, pas de n'; (Estellencs)
Descripció: ○ No tenim referències. Fernando Chamorro diu: "Curioso paso rocoso d'en Oliver".
Localització: Al terme d'Estellencs.
Enllaç: Wikiloc🔗
 
 
Osca des Pi, pas de s'; (Llucmajor)
Descripció: Difícil. Molt vertical, exposat i vertiginós. Era un antic pas de contrabandistes i una baixada per arribar els pescadors a ses Males Pesqueres. Habilitat amb una corda, un cable i una cadena. Hi ha alguna mossa picada amb aixol per facilitat la pujada.
Osca: "Tall relativament poc profund practicat a la vorera d'una cosa; cast. muesca, mella, ranura". (DCVB).
Addenda: "Fenella d'un torrentell suspès. És una mossa en la regularitat del caire del penyalar. Era un antic pas de contrabandistes. Un dels informadors més experimentats diu que en el carrerany que he acabat de descriure hi havia un pi que feia nosa per passar i el tallaren fa una cinquantena d'anys". (Cosme Aguiló, 1996).
Localització: A la costa de Llucmajor, situat entre el cap de Regana i les pedreres de la Seu.
Enllaç: Vídeo d'en Toni Sureda🔗
Foto: Jesús

Sector del mapa Topogràfic Nacional 25, on apareix situat el pas


Osques, pas de ses; (Artà)
Descripció: Fàcil. Es tracta d'un tirany que va a prop del tall del penya-segat.
Osca: "Tall relativament poc profund practicat a la vorera d'una cosa; cast. muesca, mella, ranura". (DCVB).
Addenda: "És documentat el segle XIV". (J.Mascaró Passarius). "L'accés als cingles des de la zona dels establits de s'Alqueria rep el nom de pas de ses Osques. Es tracta d'un nom metafòric que al·ludeix a la sèrie de petits colls que es succeeixen entre sa Talaia i es puig de sa Creu, tres mosses que segons conta la llegenda són el resultat de les mossegades que un àngel pegà a la muntanya". (Toponimiamallorca.net🔗).
Localització: 447 m. Al terme d'Artà, situat entre la Talaia Freda o puig de ses Osques (564 m), puig de sa Creu (486 m), s'Alqueria Vella de Dalt, can Figuera i Betlem.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix situat el pas
 
  
Ovella, pas de s'
Descripció: ○ No tenim referències. Citat a la web Toponímia Mallorca.
Localització:
Enllaç: Toponimiamallorca🔗
 De la E a la O 190 passos

Bibliografia


ALBERTÍ, J; ROSSELLÓ, R; VIBOT, T. (2002): Son Valentí, Son Balaguer, Ses Mosqueres: una història, un territori. Associació Cultural Bany-al-Bahar.

BRUNET, P. J. (1991): La Comuna de Bunyola: biografia d'un bosc. Ajuntament de Bunyola. 

COLOMAR, A. (dir.); AGUILÓ, J. A. (coord.). (1993): Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana. Palma. Fodesma.

GARCÍA PASTOR, J. (1995): Mallorca altiva. Relació sistemàtica d'altures a la muntanya mallorquina. Palma. 

HABSBURG-LORENA, Ll. S. (2002): Les Balears: descrites per la paraula i la imatge. Palma. Grup Serra.  
 
HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2004): Son Nét: (història, senyoriu i territori d'un latifundi de Tramuntana). Ajuntament de Puigpunyent.

HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2001): Superna: una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent. 

JAUME J. (2003): Tramuntana de Norte a Sur. Los 54 miles de la Sierra en 142 itinerarios. Palma. Calima ediciones.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962): Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma. Gràfiques Miramar.

ORDINAS CANYELLES, A; ORDINAS MARCÉ, G; REYNÉS TRIAS, A; et. a. (2006): Sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc. Ajuntament de Selva. 

ORDINAS, A; ORDINAS, G; REYNÉS, A; REBASSA, A. (1995): Torrent de Pareis. Ajuntament d'Escorca.  

SALAMANCA SALAMANCA, Miquel (2009): Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana. XXI Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Santa Maria del Camí, 2008. 

VALLCANERAS, Ll. (1996): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (I). Palma Gorg Blau. 

VALLCANERAS, Ll. (1999): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (II). Palma Gorg Blau.  

VALLCANERAS, Ll. (2001): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (III). Palma Gorg Blau.  

VIBOT, T. (1999): Sa Mola de Planícia: el vessant nord-oest. El Gall editor. 

VIBOT, T. (1999): Son Bunyola: una mar de noms: història i toponímia d'una possessió de mar. Associació Bany-al-Bahar.

VIBOT, T. (2009): Planícia. Itineraris pel patrimoni ambiental i cultural. Palma. Conselleria de Medi Ambient. 

VIBOT, T; HERNÁNDEZ, J. (2001): Superna: Una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent. 


 Blocs i Webs consultats


Els noms dels passos de la Serra de Tramuntana🔗 Miquel Salamanca i Salamanca.

Fauna i toponímia al terme d'Escorca (Mallorca)🔗 Antoni Ordinas, Gabriel Ordinas i Antoni Reynés.

Toponimiamallorca.net/🔗 Miquel Àngel Escandell.  

La toponímia d'un mapa de la muntanya de Mallorca com a refugi per a la població de l'illa (1594).🔗 Joan Bauçà i Antoni Ginard. 

Viaranys🔗 Josep Ferrer Nos


Excursions per Mallorca🔗 Llorenç Soler Sastre

Senderismo de Socay🔗 Antoni Sureda Milan

Tresques per Tramuntana🔗 Arnau Bisquerra

Serra de Tramuntana🔗 Manolo Barranco


Mis días de montaña🔗 Emilio Alonso

Doblevuit grup de muntanya🔗

A l'ombra des voltor🔗 Pep Toni Pardo

Racons de Tramuntana🔗

Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears🔗

Aires de la Serra Mallorquina🔗 J. Riera


Mapes


Mapa de l'Editorial Alpina, (2015)

Mapa General de Mallorca, CTM (1958) Josep Mascaró Passarius

Mapa de l'Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, (2005)

Plànols del Pla Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec🔗

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada